"Осерваторио суи Балкани" ("Балкански наблюдател") е проект на фондация "Опера Кампана деи Кадути" и на Форум Трентино за мир и права на човека, подкрепян от Отдела за международна солидарност на автономна провинция Тренто и община Роверето, Италия. Основан през 2000 г. в отговор на нуждата от знание и дебат с хора, сдружения и институции, които работят от години за мир и съжителство на Балканите, днес "Осерваторио" е културна работилница в сърцето на Европа и представя картина на Балканите, Турция и Кавказ. Наши читатели и партньори в диалога са международни доброволци, учени, изследователи, журналисти, студенти, чиновници от местни и национални власти, представители на бизнеса, граждани на Югоизточна Европа и Кавказ, туристи и пътешественици. С портала www.osservatoriobalcani.org, програмата BalcaniCooperazione и страницата, посветена на Кавказкия регион, "Осерваторио" съчетава информация, изследване и поощряване на сътрудничеството между регионите, използвайки възможностите на мултимедия и насърчавайки сближаването чрез свободно разпространение на информация за широк кръг читатели.

ТЕМИ

Политическа Европа на обикновените хора
От разширяване на Европа на нациите към интеграция на европейските общества

Диалог между културите
Гражданско общество и културен обмен

Сътрудничество на територии
Децентрализирано сътрудничество и сътрудничество на общности, творци и културни дейци и икономическа глобализация

Конфликт и мир
Обществена памет и решение на конфликти, социална сигурност, геополитически интереси и международни отношения

УСЛУГИ

Информация
Новини, досиета, задълбочени проучвания на уеб-сайтовете www.osservatoriobalcani.org, www.balcanicooperazione и www.osservatoriocaucaso.org

Анализи и разсъждения
Теренни изследвания, проучвания, публикации, производство на документални филми и аудио-визуални материали, организиране на семинари, форуми и конгреси

Консултиране
В рамките на нашата компетентност консултиране за използване на новите техники за информационни услуги на обществената администрация

Обучение и образование
Университетски и магистърски курсове и специално обучение за работа на терен

Разпространение на информация
Събития, обществени инициативи, кампании

Подкрепа за създаване на мрежи
Между неправителствени организации в Италия и на Балканите, организации за териториално и децентрализирано сътрудничество, журналисти, писатели, художници, творци, илюстратори

ПАРТНЬОРИ
"Осерваторио" използва интернет като средство и метод на работа. Наши партньори са:

Национални печатни медии в Италия
AltrEconomia, D La Repubblica delle Donne, Il Manifesto, La Nuova Ecologia, Popoli, Vita non profit magazine

Телевизионни програми
"Levante" и "Estovest" на телевизия "RAI3"

Радиостанции
RadioRAI, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Capodistria, Radio Radicale, Radio Vaticana, Radio Popolare, Radio inBlu, Radio Onda d'Urto Brescia, Radio Città del Capo Bologna

Телеграфни агенции
AMISnet, AGR, GRT News, News Italia Press

Специализирани списания
Diario Europeo, Limes

Партньорски сайтове:
Le Courrier des Balkans, TOL - Transitions Online, IWPR - Institute for War and Peace Reporting, BIRN - Balkan Investigative Reporting Network

Неправителствени организации и сдружения
ALDA - Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (Сдружение на агенциите за местна демокрация), Caritas, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà (Италиански консорциум за солидарност), IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione delle ACLI (Институт за мирно развитие и промяна на ACLI), Legambiente, UCODEP - Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli (Единство и сътрудничество за развитие на народите)

Изследователски центрове
CEIS - Център за европейски стратегии за интеграция в Женева, CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale di Roma (Изследователски център за международна политика, Рим), Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica di Forlì (Институт за Централна и Източна Европа и Балканите, Форли), Исторически музей, Тренто

Университети
Университетска коалиция на Портогруаро, Университета в Болоня, Университета в Саленто, Университета в Сиена, Университета в Торино, Университета в Тренто

Правителствени институции, местни и регионални власти
Министерство на външните работи, автономна провинция Болцано, автономен регион Фриули Венеция Джулиа, регион Емилия Романя, регион Ломбардиа, регион Пиемонт, регион Пуля, регион Тоскана, регион Венето, ANCI (Национално сдружение на италианските общини)

17/10/2008 -  Anonymous User

"Осерваторио суи Балкани" ("Балкански наблюдател") е проект на фондация "Опера Кампана деи Кадути" и на Форум Трентино за мир и права на човека, подкрепян от Отдела за международна солидарност на автономна провинция Тренто и община Роверето, Италия. Основан през 2000 г. в отговор на нуждата от знание и дебат с хора, сдружения и институции, които работят от години за мир и съжителство на Балканите, днес "Осерваторио" е културна работилница в сърцето на Европа и представя картина на Балканите, Турция и Кавказ. Наши читатели и партньори в диалога са международни доброволци, учени, изследователи, журналисти, студенти, чиновници от местни и национални власти, представители на бизнеса, граждани на Югоизточна Европа и Кавказ, туристи и пътешественици. С портала www.osservatoriobalcani.org, програмата BalcaniCooperazione и страницата, посветена на Кавказкия регион, "Осерваторио" съчетава информация, изследване и поощряване на сътрудничеството между регионите, използвайки възможностите на мултимедия и насърчавайки сближаването чрез свободно разпространение на информация за широк кръг читатели.

ТЕМИ

Политическа Европа на обикновените хора
От разширяване на Европа на нациите към интеграция на европейските общества

Диалог между културите
Гражданско общество и културен обмен

Сътрудничество на територии
Децентрализирано сътрудничество и сътрудничество на общности, творци и културни дейци и икономическа глобализация

Конфликт и мир
Обществена памет и решение на конфликти, социална сигурност, геополитически интереси и международни отношения

УСЛУГИ

Информация
Новини, досиета, задълбочени проучвания на уеб-сайтовете www.osservatoriobalcani.org, www.balcanicooperazione и www.osservatoriocaucaso.org

Анализи и разсъждения
Теренни изследвания, проучвания, публикации, производство на документални филми и аудио-визуални материали, организиране на семинари, форуми и конгреси

Консултиране
В рамките на нашата компетентност консултиране за използване на новите техники за информационни услуги на обществената администрация

Обучение и образование
Университетски и магистърски курсове и специално обучение за работа на терен

Разпространение на информация
Събития, обществени инициативи, кампании

Подкрепа за създаване на мрежи
Между неправителствени организации в Италия и на Балканите, организации за териториално и децентрализирано сътрудничество, журналисти, писатели, художници, творци, илюстратори

ПАРТНЬОРИ
"Осерваторио" използва интернет като средство и метод на работа. Наши партньори са:

Национални печатни медии в Италия
AltrEconomia, D La Repubblica delle Donne, Il Manifesto, La Nuova Ecologia, Popoli, Vita non profit magazine

Телевизионни програми
"Levante" и "Estovest" на телевизия "RAI3"

Радиостанции
RadioRAI, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Capodistria, Radio Radicale, Radio Vaticana, Radio Popolare, Radio inBlu, Radio Onda d'Urto Brescia, Radio Città del Capo Bologna

Телеграфни агенции
AMISnet, AGR, GRT News, News Italia Press

Специализирани списания
Diario Europeo, Limes

Партньорски сайтове:
Le Courrier des Balkans, TOL - Transitions Online, IWPR - Institute for War and Peace Reporting, BIRN - Balkan Investigative Reporting Network

Неправителствени организации и сдружения
ALDA - Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (Сдружение на агенциите за местна демокрация), Caritas, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà (Италиански консорциум за солидарност), IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione delle ACLI (Институт за мирно развитие и промяна на ACLI), Legambiente, UCODEP - Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli (Единство и сътрудничество за развитие на народите)

Изследователски центрове
CEIS - Център за европейски стратегии за интеграция в Женева, CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale di Roma (Изследователски център за международна политика, Рим), Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica di Forlì (Институт за Централна и Източна Европа и Балканите, Форли), Исторически музей, Тренто

Университети
Университетска коалиция на Портогруаро, Университета в Болоня, Университета в Саленто, Университета в Сиена, Университета в Торино, Университета в Тренто

Правителствени институции, местни и регионални власти
Министерство на външните работи, автономна провинция Болцано, автономен регион Фриули Венеция Джулиа, регион Емилия Романя, регион Ломбардиа, регион Пиемонт, регион Пуля, регион Тоскана, регион Венето, ANCI (Национално сдружение на италианските общини)


Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!