Seenet

Saradnja Crne Gore i Albanije – primjer za region

20.02.2012. -  Mustafa Canka Ulcinj

Zvaničnici u Podgorici i Tirani mogu biti zadovoljni: sve pretpostavke za razmah saradnje ove dvije susjedne države su već ispunjene. Politički odnosi su odlični, ekonomski se dnevno poboljšavaju, a granica se može prelaziti biometrijskom ličnom kartom.

Crna Gora: borba protiv nasilja u porodici mora postati prioritet

09.12.2011. -  OWPSEE/OBC

Pogledajmo bliže pitanje nasilja u porodici u Crnoj Gori: postoje dobri zakoni koji se, ipak, ne primjenjuju dovoljno efikasno. Nedostaje koherentna koordinacija, a crnogorsko društvo izgleda da još uvijek ne prepoznaje ozbiljnost problema

Nasilje u porodici u Albaniji

16.11.2011. -  OWPSEE/OBC

Najnoviji podaci ukazuju na zabrinjavajući porast ove pojave. Rastuće brojke mogu, sa druge strane, biti i odraz rastuće svesti i spremnosti da se nasilje prijavi. Ova analiza daje pregled trenutne situacije, od nesprovođenja zakona do nedovoljnog angažmana države i pomoći koju ona daje

Jugoistočna Evropa: koja poljoprivredna politika?

30.09.2011. -  Matteo Vittuari

Istoriski tok razvoja poljoprivredne politike u zemljama Jugoistočne Evrope, od procesa kolektivizacije ‘40-ih godina preko narušenog proizvodnog sistema zbog sukoba ‘90-ih do novih poljoprivrednih modela koji se ugledaju na EU

Kosovsko sakriveno nasilje

05.09.2011. -  Francesco Gradari

Kosovska policija registruje preko 1,000 zvanično prijavljenih slučajeva nasilja u porodici godišnje, a žene čine četiri od pet žrtava nasilja. Sa druge strane, zvanična statistika je samo vrh ledenog brijega - tek mali broj žena ima hrabrosti da prijavi agresore

Balkan, sajam organskih proizvoda

29.08.2011. -  Matteo Vittuari

Porast interesovanja za organsku poljoprivredu na Balkanu, bez dileme je vezan za porast potrošačke svijesti. Jedan od važnih instrumenata u promociji tog sektora su sajmovi. Na prostorima Balkana nešto počinje da se pokreće

Obiteljsko nasilje u Hrvatskoj: mali napredak

26.08.2011. -  OWPSEE/OBC

Uprkos činjenici da je zakonodavni okvir u skladu s međunarodnim standardima, Hrvatska ipak zaostaje po pitanju stvarne zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja. Naša analiza

Proširenje EU na Zapadni Balkan: pregovori o poljoprivredi

22.08.2011. -  Matteo Vittuari

Nakon 2013. godine Evropska zajednička poljoprivredna politika, takozvana CAP (Common Agricultural Policy), uvešće mnogobrojne promjene kojima će se morati prilagoditi veliki dio zemalja Zapadnog Balkana. To će biti stimulans njihovoj poljoprivrednoj politici za unapređenje i modernizaciju sektora kao i za ruralni razvoj. Bez obzira na sve postoje strahovi

U Bosni i Hercegovini organsku proizvodnju pokreće civilno društvo

07.07.2011. -  Matteo Vittuari

U Bosni i Hercegovini organski sektor se zasniva na inicijativama pokrenutim od strane civilnog društva i pojedinih građana, koji su sposobni da prevaziđu postojeću konfuziju u tom sektoru na institucionalnom nivou. Sedmi dio naših istraživanja o organskoj proizvodnji u Jugoistočnoj Evropi

Poljoprivreda i ruralna područja zapadnog Balkana: zemlje poljoprivrede i ruralnog razvoja

16.08.2011. -  Matteo Vittuari

Poljoprivreda je ključni sektor na Zapadnom Balkanu. Koliko važan, toliko i zanemaren u procesu tranzicije. Sveobuhvatni pregled o poljoprivredi i ruralnim područjima ovog dijela Jugoistočne Evrope