Seenet

Izazov decentralizacije

10.11.2009. -  Mustafa Canka Scutari

Zemlje na Balkanu i južnom Kavkazu su na dobrom putu da ispune evropske standarde i principe decentralizacije vlasti i jačanja organa lokalne samouprave. Ali, taj proces nije nimalo lak i jednostavan i u tome je potrebna volja centralnih vlasti i pritisak evropskih institucija, civilnog sektora i građana

Organska poljoprivreda u Albaniji

04.11.2009. -  Matteo Vittuari

Nacionalni propisi i projekti regionalne i međunarodne saradnje stvorili su uslove za razvoj organske poljoprivrede u Albaniji. Drugi dio istrage o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi