Ustanove koje su organizatori i pobornici projekta

PORIJEKLO

Ideja Osservatorio sui Balcani rodila se u Veneciji za vrijeme “Cantieri di pace” u junu 1999, kao odgovor na potrebu da se dobiju informacije a istovremeno i kriticki stav prema jugoistocnoj Evropi.

POKROVITELJI

Fundacija Opera Campana dei Caduti : stvara vlastiti projekat koji dobiva obličje 2000-te i stavlja ga uz jedan drugi projekt koji već podržava, UNIP - Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace i ona sa sjedištem u Rovereto (TN) u Palazzo Adami. Moralna ustanova, rodjena 1968 god. Sa dekretom predsjednika Republike, Fundacija među vlastitim ciljevima posvećuje posebnu pažnju obrazovanju novih generacija, kulturi mira, kulturi nenasilja i ljudskih prava.
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani : stalni organ sa zadatkom da osigura učešće civilnog društva u realizaciji ciljeva Pokrajinskog zakona od 10.juna 1991, broj 11 “Unapređenje i širenje kulture mira”.

FINANCIJSKI ZAVODI

Autonomna pokrajina Trento  - Zavod za internacionalnu solidarnost: od početka podržava inicijative i aktivnosti Osservatoria preko jednog višegodišnjeg ugovora sklopljenog sa Fundacijom Opera Campana dei Caduti. Ta ista provincija se zalaže, na različitim poljima, da unaprijedi i podrži međunarodnu solidarnost preko raznih zahvata decentralizovane kooperacije na Balkanu (promocija Udruženja Trentino sa Kosovom, podrška, izmedju ostalog, i Udruzenju Progetto Prijedor i Udruzenju Tavolo Trentino con Kraljevo) i u drugim djelovima svijeta.
Opština Rovereto : zahvaljujući jednom višegodišnjem ugovoru podržava Fundaciju Opera Campana dei Caduti u njenim aktivnostima unapredjenja kulture mira i ljudskih prava i stavlja na raspolaganje besplatno zgradu Palazzo Adami. Ta ista opština promoviše aktivnosti decentralizovane kooperacije prijanjanjem-zajedno sa ostalim lokalnim ustanovama i organizacijama-za Udruženje Tavolo Trentino con Kraljevo koji je istovremeno i partner Osservatoria. U Rovereto djeluje i centar za stalno vaspitanje za mir, rođen 1992. iz ugovora sklopljenog između opštine i komitata društava za mir i ljudska prava.

DRUGI POBORNICI

Autonomna regija Trentino - Alto Adige/Südtirol : 2000. je doprinjela početku i utemeljenju projekta a 2005. realizaciji godišnjeg kongresa Osservatoria “L’Europa di mezzo” (Europa između).