Svi sadržaji dostupni na websajt Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa objavljeni su po licenci Creative Commons, osim ako nisu drugačije naznačeni. Ako želite objaviti ponovo ovaj tekst na vašem blogu ili websajt-u možete to raditi koristeći sljedeću rečenicu "Ovaj tekst je bio objavljen na Osservatorio Balcani e Caucaso" stavljajući neposredni aktivni link na webstranu teskta ukazujući i ime i prezime autora teksta. Poželjna je email na adresu redakcije naznačujući da ste objavili teskt: redazione@balcanicaucaso.org