Ko smo mi

KO SMO MI

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) su elektronski mediji i centar za studije koji istražuju društvene i političke promjene u Jugoistočnoj Evropi, u Turskoj i na Kavkazu. Njegov rad zahvata 26 zemalja i regija, od kojih su njih šest već članice Evropske Unije, dok su njih sedam počele sa procesom evropske integracije a dobar dio je post-sovjetska Evropa koja je danas uključena u susjedsku politiku Briselu.

Kroz interakciju između grupe rada čije je sjedište u Trento i mreže koja broji više od 50 dopisnika i lokalnih saradnika, OBCT stvara informacije, analize i istraživanja koja objavljaje svakodnevno na web sajtu www.balcanicaucaso.org. Posjećuju ga više od 120 hiljada čitalaca mjesečno: docenti i istraživači; novinari; studenti; diplomate; službenici lokalnih, regionalnih i nacionalnih ustanova; policy makers; volonteri i zaposleni u nevladinom sektoru; ekonomski operatori; dijaspora Jugoistočne Evrope i Kavkaza; turisti i putnici; oni koji su željni saznanja.

Uz rad informacije elektronskih novina, OBCT takođe promoviše divulgaciju i obrazovanje. Tu spada proizvodnja dokumentaraca i multimedijalni proizvodi, realizacija školskog materija i predavanja, organizacija i učešće na javnim događajima. Svi proizvodi i događaji koje realizuje OBCT mogu se vidjeti na stranici Multimedia, Prodotti i Eventi. Spisak svih medija koji su ga objavili, predavanja i publikacije OBCT dostupni su takodje online, godinu za godinom, na stranici Pubblicazioni, docenze, rassegna stampa.

OBCT koristi mogućnosti multimedija, koristi tehnologiju open source i prisutan je na svim važnijim socijalnim mrežama.

 

TEME

EVROPA POLITIKA ODOZDO  

Od proširenja evropskih zemalja do integracije evropskih društava

REGIONALNA SARADNJA 

Civilna društva i kulturalna "razmjena”

KOOPERACIJA MEĐU TERITORIJAMA 

Decentralizovana kooperacija i kooperacija društava, ekonomska kooperacija i internacionalizacija

RAT I MIR

Javno sjećanje i prevazilaženje sukoba, društvena sigurnost i geopolitički interesi i međunarodni odnosi

GEOPOLITIČKA RASKRŠĆA

Strateški i ekonomski interesi Rusije, EU, SAD, Turske i Irana

TEŠKO NASLJEĐE

Sukobi koji su uslijedili nakon pada komunističkog režima, društveno-politički preobražaji, obnova i kršenja ljudskih prava

PRAVDA

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, lokalni sudovi, ratni zločini između sjećanja, pravde i istine

SLOBODA ŠTAMPE

Glas nezavisnog novinarstva sa Blakana i Kavakza

LOKALNI RAZVOJ

Administrativna decentralizacija; teritroijalni razvoj i odgovorni turizam i obnova socijalnog tkiva

ZAJEDNICE IMIGRANATA IZ JUGOISTOČNE EVROPE I KVAKAZA

Uloga migranata u inicijativama za decentralizaciju kooperacije

 

PORIJEKLO

Osservatorio sui Balcani se rodio 2000. da bi se odgovorilo na potrebu spoznaje i na debate osoba, društava i institucija koje su godinama radili na miru i suživotu u Jugoistočnoj Evropi da bi na taj način stvorili prostor za diskusiju o međunarodnoj solidarnosti u punoj trasformaciji zahvaljujući baš novim odnosima sa Balkanom i o socijalno-političkim dinamikama koje su u toku u susjednim zemljama.

2006. godine se proširila zona rada na Kavkaz i od 2009. je promijenio ime u OBCT prenoseći vlastiti baricentar sa međunarodne kooperacije na širi rad informacije, analiza i jačanje osjetljivosti prema socijalno- političkom i kulturnom razvoju regija kojima se bavi i prema evropskoj politici koja se odnosi na širenje EU, susjedsku politiku, migracijske politike i zaštiti manjina.

OBCT je operativna jedinica od Centra za međunarodnu saradnju (CCI) Trenta. Takođe ga podržava Zavod za međunarodnu solidarnost i suživost autonomne provincije iz Trenta i Opština Rovereto.

Osim toga OBCT realizuje projekte koji su sufinansirani od italijanskog Ministarstva inostranih poslova, Evropske komisije, fondacija i drugih javnih i privatnih italijanskih ustanova.