Seenet

Makedonija otkriva "green economy"

27.06.2011. -  Matteo Vittuari

Polako, ali nešto se pokreće. U Makedoniji organska proizvodnja zauzima sve više prostora. Zakonodavni okvir je na evropskom nivou, a raspoloživi fondovi rastu. Uprkos svemu, mnogo toga još ostaje da se učini. Šesti dio naših istraživanja o organskoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Evropi

Nasilje u porodici u Srbiji: zakon nije dovoljan

06.06.2011. -  OWPSEE/OBC

U Srbiji se o pitanju nasilja u porodici rijetko javno raspravlja, uprkos statističkim podacima i anketama koji pokazuju da je najmanje polovina svih žena u Srbiji izložena nekom vidu nasilja. Preovladavajuće patrijarhalno društvo pitanje nasilje u porodici smatra tabuom i ima tendenciju da ga izbjegava. Naša prića

Vinistra i proizvođaci SeeNet-a – Andrea Pandini

16.05.2011.

Program SeeNet II bavi se vinartsvom na raznim razinama. Polazeći od Akcije za promociju prirodne okoline, kao valorizacija lokalnih resursa za razvoj ruralnog turizma Hercegovine i Dubrovnika vođene od strane Regije Toscane, sa partnerom Provincia Autonoma di Trento, do Akcije koje se bave seoskim turizmom, kao što je zajednička promocija i valorizacija kultunog, okolišnog i povijesnog naslijeđa Istre i Varaždina, vođena od Regije Veneto sa partnerom Friuli Venezia Giulia i Toscana. Akcija “Transgrowth”: Animiranje poduzetništva u cilju prekograničnog rasta lokalnih integriranih proizvodnih sistema, vođena od Friuli Venezia Giulia sa partnerom Emilia Romagna, Veneto i Marche, bavi se i vinarstvom sa županijama Osijek-Baranja i Vukovar-Srijem te Vojvodinom.

Prisutni na Vinistru, osim županije domaćina, Istre, bile su delegacije SeeNet-a iz županija Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, AP Vojvodine, Zapadne Hercegovine (Čitluka), Dubrovačko-neretvanske županije te talijanskih regija FVG i Veneta.

Staza vina i okusa

15.04.2011. - 

Jedna prekogranična staza vina i ukusa, koja prolazi kroz Dubrovačko-Neretvanjsku županju i Hercegovinu. U cilju valorizacije lokalnih proizvoda, radi promocije održivog turizma i upostavljanja veza između područija koja su u prošlosti doživjele sukobe. 4 videointervjua

Biću sommelier

Andrijana dolazi iz Hercegovine i diplomirala se u agronomiji. Ona ima jednu želju, imati vlastitu vinariju i biti sommelier. Ona je dio ekipe koja radi na upostavljanju “Staze vina i ukusa” u Hercegovini i u Dubrovačkoj-Neretvanskoj županiji, projekat razvijen u okviru SeeNet II i vođen od strane Regije Toscana. Intervju od Davide Sighele i Kaela Venuto [april. 2011]

Jugoistočna Evropa od građana

23.03.2011. -  Eldina Pleho Sarajevo

Lokalne vlasti mogu na razne načine poboljšati socijalnu uključivost na svojim područjima. O tome se raspravilo u toku NEXPO-a, prvog medjunarodnog sajma opština i gradova jugoistočne Evrope, koje se održalo u Sarajevu 10. i 11. marta 2011

Nasilje u porodici u kompleksnom institucionalnom uređenju

21.02.2011. -  OWPSEE/OBC

Zaštitu žrtava nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini (BiH) garantuje niz zakona, ali je njihovo provođenje slabo. U pozadini stoji društvo koje je još uvijek veoma patrijarhalno, uz veliki institucionalni teret koji je ostavio Dejtonski mirovni sporazum

Makedonija: nasilje kod kuće

31.01.2011. -  Dejan Georgievski Skopje

Nasilje u porodici je relativno široko rasprostranjena pojava u Makedoniji. Prema NVO organizacijama koje rade na ovom problemu, uzroci su uglavnom posljedica društva koje je još uvijek vrlo patrijarhalno

Organski sektor u Crnoj Gori i dalje nerazvijen

19.01.2011. -  Matteo Vittuari

Uprkos naporima, informativnim kampanjama i radu pojedinih nevladinih organizacija, organski sektor u Crnoj Gori se i dalje bori da uspješno zaživi. Nedovoljna kompetentnost i nedostatak javne podrške smanjuju izglede za razvoj. Peti dio istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi