Vijesti SeeNet
Sarajevo | Almir Terzić | 16 maj 2013

Bosna i Hercegovina postigla je ograničeni napredak u oblasti zaštite okoliša navedeno je u izvještaju Evropske komisije. BiH treba poduzeti vjerodostojne napore za uspostavljanje usklađenog pravnog okvira za zaštitu okoliša i unaprijediti institucionalne kapacitete

Dosje SeeNet

Skriveno nasilje

22.11.2011. - 

Radi se o fenomenu koji često ostane skriven unutar kućnih zidova, ne pojavljujući se. Radi se o kućnom nasilju, čije su žrtve skoro isključivo žene. U ovom dosjeu Osservatorio Balcani e Caucaso, za svaku zemlju Zapadnog Balkana, prikazuje podatke, intervjue sa stručnjacima i zakonodavne reforme. Dosje je ostvaren u saradnji sa Oneworld SEE

Organski Balkan - SeeNet

07.03.2011. - 

[2011] Iako još uvijek predstavlja oblik proizvodnje u malim razmjerima, svakim danom dobija sve više i više pažnje. OBC dosije o organskoj poljoprivredi na Zapadnom Balkanu: politike, usklađivanja sa evropskim standardima, statistike i analize stanja po zemljama

Mala i srednja preduzeća na Balkanu - SeeNet

Videoreportaža o Malim i srednjim preduzećima na Balkanu

Staza vina i okusa

[2011] Jedna prekogranična staza vina i ukusa, koja prolazi kroz Dubrovačko-Neretvanjsku županju i Hercegovinu. U cilju valorizacije lokalnih proizvoda, radi promocije održivog turizma i upostavljanja veza između područija koja su u prošlosti doživjele sukobe. Inicijativa programa italo-balkanske decentralizovane saradnje SeeNet II o valorizaciji lokalnih resursa za razvoj ruralnog turizma na područiju Dubrovnika i Hercegovine vođen je od strane Regije Toscana.

Block: Preleva N articoli x ID

  • HRAST, razvojna agencija - SeeNet
  • Pogled preko granice - SeeNet
  • Ja živim na selu

Reports

bhs Seenet ita

SeeNet II (South East Europe Network) je najproširenije partnerstvo decentralizovane italijansko-balkanske saradnje trenutno aktivan, sačinjen od italijanskih regija, lokalnih ustanova zapadnog Balkana i brojnih subjekata italijanskih i jugo-istočnih evropskih civilnih društava.

Vođen od Regije Toscana, sufinansiran od italijanskog Ministarstva Spoljnih poslova e i od 7 italijanskih Regionalnih ustanova partnera (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento), osim od Oxfam Italia, Anci, Ervet, Informest, Alda, CeSPI i Osservatorio Balcani i Caucaso, sačinjem je od 47 lokalnih ustanova od 7 jugo-istočnih evropskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija), stavlja u mrežu više od 60 partnera.

Trogodišnji Program ima kao cilj da ojača mogućnost governance i lokalni  razvoj na Zapadnom Balkanu i da podrži, preko konkretnih akcija, integraciju zemalja iz regiona u Ujedinjenu Evropu.

SeeNet II odnosi se na realizaciju 13 inicijativa koje se kreću od valorizacije kulturne baštine i turističkog potencijala, do podrške malih i srednjih poduzeća; od seoskog razvoja do jačanja društvene politike i planiranja teritorija; od istitutional-building do stvaranja mreže lokalnih ustanova; od policy-oriented istraživanja, do informacija o lokalnim kontekstima.

U okviru SeeNet-a, OBC redovno pravi analize i informacije produbljujući socijalno-političke kontekste Zapadnog Balkana i teme kojima se Program bavi.

Kontekstne vijesti