Block: Main story (Manual)

  Macedonia Macedonia Kosovo Serbia Montenegro Bosnia and Herzegovina Croatia
  PREGLED PO ZEMLJAMA

  U Bosni i Hercegovini organsku proizvodnju pokreće civilno društvo

  07.07.2011. -  Matteo Vittuari

  U Bosni i Hercegovini organski sektor se zasniva na inicijativama pokrenutim od strane civilnog društva i pojedinih građana, koji su sposobni da prevaziđu postojeću konfuziju u tom sektoru na institucionalnom nivou. Sedmi dio naših istraživanja o organskoj proizvodnji u Jugoistočnoj Evropi

  Organska proizvodnja u Hrvatskoj

  23.08.2010. -  Matteo Vittuari Zagreb

  Sektor organske proizvodnje u Hrvatskoj je u porastu. Međutim, Hrvatska mora da se suoči sa jakom fragmentacijom vladine pomoći, nedovoljnom transparentnošću i dostupnošću informacija te visokim cijenama. Treći dio našeg istraživanja o organskoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Evropi

  Makedonija otkriva "green economy"

  27.06.2011. -  Matteo Vittuari

  Polako, ali nešto se pokreće. U Makedoniji organska proizvodnja zauzima sve više prostora. Zakonodavni okvir je na evropskom nivou, a raspoloživi fondovi rastu. Uprkos svemu, mnogo toga još ostaje da se učini. Šesti dio naših istraživanja o organskoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Evropi

  Organski sektor na Kosovu i dalje nerazvijen; kada će doći do promjene?

  08.10.2010. -  Matteo Vittuari

  Poljoprivredni sektor na Kosovu je nedavno dospio u centar političkih zbivanja. Da li, međutim, ima smisla razmišljati o organskom sektoru kada su još uvijek prisutni problemi kao što su sigurnost hrane i nizak standard proizvodnje? Ipak postoji potencijal koji treba iskoristiti: napuštene i neobradive površine na kojima nisu korištena đubriva i pesticidi. Četvrti dio našeg istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

  Organski sektor u Crnoj Gori i dalje nerazvijen

  19.01.2011. -  Matteo Vittuari

  Uprkos naporima, informativnim kampanjama i radu pojedinih nevladinih organizacija, organski sektor u Crnoj Gori se i dalje bori da uspješno zaživi. Nedovoljna kompetentnost i nedostatak javne podrške smanjuju izglede za razvoj. Peti dio istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

  Organska poljoprivreda u Albaniji

  04.11.2009. -  Matteo Vittuari

  Nacionalni propisi i projekti regionalne i međunarodne saradnje stvorili su uslove za razvoj organske poljoprivrede u Albaniji. Drugi dio istrage o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

  Organska proizvodnja u Srbiji

  20.10.2009. -  Matteo Vittuari

  Kvalitet, kontrola i informisanje: ovo su ključni faktori u razvoju organskog sektora. Pregled organske poljoprivrede na Balkanu BalcaniCooperazione počinje od Srbije

  Organska proizvodnja kroz SeeNet II program

  Organska poljoprivreda je jedna od važnijih tema unutar programa SeeNet II: unapređivanje ruralnih prostora i prirode ; razvoj poljoprivrednih politika i njihovih zakonodavnih okvira na Balkanu vezano za EU integracije; saradnja sa italijanima koji su radili u području održivog ruralnog razvoja i sertifikaciji organski proizvedenih proizvoda; nova kultura hrane koja potiče seoski turizam i tradicionalne proizvode; mala i srednja preduzeća , a i neke balkanske firme također ulažu u ovaj sektor.

   

  Decentralizovana saradnja kroz program SeeNet II koju predvodi italijanska regija Toskana (Toscana), a sufinansira italijansko Ministarstvo spoljnih poslova uključuje 6 regija: samostalnu provinciju Trento, italijansko civilno društvo i 47 lokalnih autoriteta u Jugoistočnoj Evropi. Osservatorio Balcani e Caucaso je partner za analizu i širenje informacija.

  DETALJNA ANALIZA

  Statistički izvori

  Matteo Vittuari

  Izvori podataka i najrelevantnije statistike svih zemalja

  Zakonodavstvo i upravljanje sektorom

  Matteo Vittuari

  Zakonodavstva, europski propisi, reforme

  Organi za kontrolu i sertifikaciona tijela

  Matteo Vittuari

  Kontrole i certifikacije postale su brojnije paralelno sa konsolidacijom tržišta i povećanjem farmi koje su uključene

  Površine i operateri

  Matteo Vittuari

  Površina poljoprivrednih zemljišta posvećenih organskoj proizvodnji i certificirani proizvođači svih zemalja

  Proizvodnja i prerada

  Matteo Vittuari

  Najznačajnije organske proizvodnje na Balkanu

  Potrošači, tržište i distribucija

  Matteo Vittuari

  Svi sektori tržišta koji se odnose na organsku projvodnju i njihovi trendovi svih zemalja

  Organi za sertifikaciju i italijanski projekti na Balkanu

  Matteo Vittuari

  Italija je među vodećim zemljama u organskoj proizvodnji i stimuliše brojne projekte na Balkanu. Pregled

  Istraživanje i obuka

  Matteo Vittuari

  Istraživanje i obrazovanje su presudni. Glavni istraživački instituti koji se bave organskom proizvodnjom