Poljoprivredni sektor na Kosovu je nedavno dospio u centar političkih zbivanja. Da li, međutim, ima smisla razmišljati o organskom sektoru kada su još uvijek prisutni problemi kao što su sigurnost hrane i nizak standard proizvodnje? Ipak postoji potencijal koji treba iskoristiti: napuštene i neobradive površine na kojima nisu korištena đubriva i pesticidi. Četvrti dio našeg istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

08.10.2010. -  Matteo Vittuari

Možda je još rano govoriti o organskoj poljoprivredi na Kosovu. Prioriteti kada je u pitanju poljoprivredni sektor su neki drugi: borba protiv siromaštva, sigurnost hrane, stvaranje ekonomskih mogućnosti, poboljšanje standarda kvaliteta, povećanje produktivnosti i efikasnosti.

Sve je u sjeni evropske perspektive koja utiče, na dobar ili loš način, na mnoge odluke u oblasti poljoprivredne politike. Strateški plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2009.-2013. vlade Kosova (revizija plana iz 2007.-2013.) je jasan primjer kako pravno nasljeđe EU predstavlja osnovni cilj procesa reforme politike i modernizacije sektora.

Sveukupno odluka, da se primarnom sektoru dodjeli 200 miliona eura tokom pet godina, dovela je poljoprivredu u centar političke debate, što je razumljivo, s obzirom da se radi o zemlji u kojoj primarni sektor i dalje pokriva 25% domaćeg bruto proizvoda i zapošljava oko 40% radne snage.

Idući dalje od zvanične procjene cifre su još značajnije pošto veći dio proizvodnje dolazi sa malih porodičnih farmi i koristi se za sopstvenu potrošnju, bez prolaska na tržište.

Podrška države sektoru, od 40 miliona eura godišnje, predstavlja značajnu promjenu, ako se ima u vidu da su prethodnih godina fondovi za razvoj poljoprivrede bili vrlo ograničeni, sa oko 30% sredstava korištenih za pokriće troškova zaposlenih i minimalnom podrškom poljoprivrednicima, koja je uglavnom zagarantovana kroz poreske olakšice. U posljednjih pet godina, podrška je rasla (sa 2.3 miliona eura u 2003., 2.4 u 2004., 3.8 u 2005., 5.4 u 2006.) ali se nije približila desetinama miliona iz Strategije 2009.-2013., što predstavlja ukupne raspoložive resurse, uključujući i one iz Evropske komisije, kredite Svjetske banke i drugih bileteralnih donatora.

Tabela br. 1 Sredstva iz agrarnog budžeta 2009 .-2013. (u milionima eura)*

 

  2009 2010 2011 2012 2013 ukupno %
MAFRD 9 10 11 12 53 27  
Opštine 2 4 4 8 10 28 14
Ostali javni fondovi 2 3 3 7 7 22 11
Evropska Komisija 2 6 7 4 4 24 12
Svetska Banka 1 3 2 2 2 8 4
Ostali bileteralni donatori 3 4 4 3 3 17 9
Privatni fondovi 1 1 1 1 1 6 3
Ostali fondovi  (uključujući NGO) 6 6 6 11 11 39 20
Ukupno 25 36 38 46 50 196 100

 

*Izvor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova (MAFRD/Minstry of agriculture, forestry and rural development of Kosovo): Strateški plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2009.-2013.

A kada je u pitanju organska poljoprivreda?

Organska poljoprivreda može da predstavlja konkretnu mogućnost. Na selima sa napuštenim poljoprivrednim dobrima, oštećenom infrastrukturom i zastarjelom ili neispravnom poljoprivrednom mehanizacijom, poljoprivreda je nerazvijena tako da se ne koriste đubriva i pesticidi, već zemlja i rad. Da bi se realizovala ova mogućnost potrebni su zakoni, propisi, subvencije, obučeni poljoprivrednici, odgovarajuća tehnologija, poljoprivredne savjetodavne službe, inspektori, profesionalne asocijacije, sertifikaciona tijela, potrošači koji imaju kupovnu moć, sistem koji pruža podršku, kao i tržište koje funkcioniše.

Prvi koraci...

Prvi koraci ka organizaciji organskog sektora su preduzeti 2001.godine u okviru projekta uvođenja organske poljoprivrede na region Balkana (“Introduction of organic farming and low input sustainable agriculture in the Balkan countries”) koji je pokrenula holandska fondacija “Avalon” 1999. godine.

U slučaju Kosova, cilj je bio uspostavljanje proizvodnje malih razmjera u svrhu demonstracije s namjerom da se senzibilišu proizvođači, stanovništvo i institucije. Nakon prve 3 godine, projekat vođen od strane Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) prešao je u ruke Udruženja za organsku poljoprivredu na Kosovu (Organic Agriculture Association Kosovo- OOAK) koje je osnovano 2002. uz podršku Poljoprivrednog fakulteta pri Univerzitetu u Prištini.

OOAK je imao vodeću ulogu u pokretanju diskusije o organskom sektoru i postavljanju osnova za uvođenje zakonskog okvira na Kosovu (Zakon br 02/L- 122) koji je usvojen u proljeće 2007. i koji je bio jasno inspirisan evropskim propisima (nova uredba Evropske komisije 834/07).

Prvi sertifikovani proizvođač

Iako i dalje ne postoji pravo tržište za organske proizvode neka poljoprivredna preduzeća su počela da sljede načela ovog tipa proizvodnje i kao rezultat toga, u oktobru 2009., Kosovo je dobilo svog prvog sertifikovanog proizvođača. Preduzeće “Hit Flores” je, naime, dobilo sertifikaciju za proizvodnju sitnog voća i ljekovitog bilja (kao i naknadnu preradu biljnih čajeva), na površini od 10 hektara, od strane švajcarske kompanije Bioinspect.

Takođe, kada se radi o malim proizvođačima, drugi projekat je proveden od strane OOAK-a i Poljoprivrednog fakulteta u Prištini koji su, u saradnji sa nevladinom organizacijom Mercy Corps, izabrali nekoliko pčelara, da im pomognu u prelasku na organsku proizvodnju meda.

U ovom ranom razvoju, takođe u 2009.godine, počeo je važan projekat finansiran od strane italijanskog Ministarstva spoljnih poslova, preko glavne direkcije za razvojnu saradnju, kojim je upravljao Mediteranski agronomski institut u Bariju. Projekat “Strenghtening the Kosovo MAFRD for the improvement of vegetable production according to EU standards” predstavlja dio akcija pokrenutih za podršku primarnom sektoru na Kosovu i predviđa dodjelu 2.2 miliona eura, za pomoć Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova (MAFRD), u realizaciji približavanja standardima EU u proizvodnji voća i povrća, kao i stvaranju nacionalne službe za podršku razvoju organske poljoprivrede.

Svijest o prednostima organske proizvodnje je i dalje nedovoljna i sa tržišta za sada ne stižu bitniji podsticaji. Na domaćem terenu kupovna moć potrošača je još uvek veoma niska, a sigurnost hrane je i dalje prioritet primarnog sektora. Da je došlo do promjena, pokazuju projekti Avalon-a i Mercy Corps-a kao i sertifikacija prvog organskog proizvođača od strane Bioinspect-a.

Prvi korak je načinjen i debata je pokrenuta.


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy