Articles by OWPSEE/OBC

Crna Gora: borba protiv nasilja u porodici mora postati prioritet

09.12.2011. -  OWPSEE/OBC

Pogledajmo bliže pitanje nasilja u porodici u Crnoj Gori: postoje dobri zakoni koji se, ipak, ne primjenjuju dovoljno efikasno. Nedostaje koherentna koordinacija, a crnogorsko društvo izgleda da još uvijek ne prepoznaje ozbiljnost problema

Nasilje u porodici u Albaniji

16.11.2011. -  OWPSEE/OBC

Najnoviji podaci ukazuju na zabrinjavajući porast ove pojave. Rastuće brojke mogu, sa druge strane, biti i odraz rastuće svesti i spremnosti da se nasilje prijavi. Ova analiza daje pregled trenutne situacije, od nesprovođenja zakona do nedovoljnog angažmana države i pomoći koju ona daje

Obiteljsko nasilje u Hrvatskoj: mali napredak

26.08.2011. -  OWPSEE/OBC

Uprkos činjenici da je zakonodavni okvir u skladu s međunarodnim standardima, Hrvatska ipak zaostaje po pitanju stvarne zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja. Naša analiza

Nasilje u porodici u Srbiji: zakon nije dovoljan

06.06.2011. -  OWPSEE/OBC

U Srbiji se o pitanju nasilja u porodici rijetko javno raspravlja, uprkos statističkim podacima i anketama koji pokazuju da je najmanje polovina svih žena u Srbiji izložena nekom vidu nasilja. Preovladavajuće patrijarhalno društvo pitanje nasilje u porodici smatra tabuom i ima tendenciju da ga izbjegava. Naša prića

Nasilje u porodici u kompleksnom institucionalnom uređenju

21.02.2011. -  OWPSEE/OBC

Zaštitu žrtava nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini (BiH) garantuje niz zakona, ali je njihovo provođenje slabo. U pozadini stoji društvo koje je još uvijek veoma patrijarhalno, uz veliki institucionalni teret koji je ostavio Dejtonski mirovni sporazum

Makedonija: nasilje kod kuće

31.01.2011. -  Dejan Georgievski Skopje

Nasilje u porodici je relativno široko rasprostranjena pojava u Makedoniji. Prema NVO organizacijama koje rade na ovom problemu, uzroci su uglavnom posljedica društva koje je još uvijek vrlo patrijarhalno