Srpski ombudsman Saša Janković istrajava na zahtevu da mu Ministarsvo odbrane dostavi dokumentaciju o incidentu na Paradi ponosa u Beogradu. Odgovor koji je dobio od ministra opisuje kao esej u kome nema nijednog relevantnog dokumenta

18.02.2015. -  Dragan Janjić Beograd

Svaki Beograđanin zna da su ulice Svetozara Markovića i Resavska paralne i da ne formiraju nikakav ugao. Tako glasi opaska srpskog ombudsmana Saše Jankovića na odgovore na njegova pitanja u vezi sa incidentom na prošlogodišnjoj Paradi ponosa koje mu je prošle nedelje dostavio ministar odbrane Bratislav Gašić. U Gašićevom odgovoru je, naime, navedeno da na uglu dve pomenute ulice nije bilo  kordona Žandarmerije i da nije sprečavano kretanje građana, što je izazvalo podrugljive komentare na društvenim mrežama.

Razmena optužbi i stavova između Jankovića sa jedne i Ministarstva odbrane i Vojno bezbednosne agencije (VBA) sa druge strane traje već nedeljama, odnosno od trenutka kada je ombudsman javno saopštio da mu Ministarstvo, uprkos zakonskoj obavezi, ne dozvoljava uvid u podake i dokumentaciju o incidentu. Cela priča ima naglašeno političku boju i ukazuje da vladajući krugovi i vojni estrablišment iz nekih razloga nisu spremni da omoguće potpuno razjašnjavanje incidenta.

Akteri incidenta su bili brat srpskog premijera Aleksandra Vučića Andreja Vučić i brat gradonačelnika Beograda Siniše Malog Predrag Mali. Oni i dvojica ljudi iz vojne policije su se tokom Parade ponosa sukobili sa žandarmima koji su formirali kordone oko centra Beograda kako bi se huligani i ultranacionalističke grupe sprečili da napadnu učesnike te manifestacije. Bili su naoružani, žandarmi su ih brutalno pretukli, a u gužvi je jednom od njih ispao pištolj sa metkom u cevi.

Janković je povodom ovog incidenta poveo postupak, obrativši se i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane. Od Ministarstva unutrašnjih poslova je dobio potpun izveštaj o angažovanju Žandarmerije, izjave žandarma koji su učestvovali u incidentu i druge detalje. Ministarstvo odbrane, sve do pomenutog odgovora ministra Gašića, ombudsmanu nije dostavljalo ništa,  a tvrdnje koje su predstavnici vojske i vladajućih krugova javno izneli u proteklih nekoliko nedelja svode se na stav da su žandarmi, ničim izazvani, premlatili braću vodećih srpskih političara.

Neubedljivi odgovori

Do sada nije ponuđeno ubedljivo objašnjenje o razlozima koji su Andreja Vučića, Predraga Malog i vojne policajce iz njihove pratnje motivisali da pokušaju da prođu kroz  kordone koje su držali žandarmi. Nije potpuno jasno kuda su se uputili, da li su imali neki hitan službeni ili privatni posao koji ih je terao da idu kroz centar grada, u tom trenutku rizičnu zonu pod nadzorom policije, ili su jednostavno sebi dali malo više slobode u “kontaktu” sa dobro opremljenom jedinicom Žandarmerije.

Jasnih odgovora na pomenuta pitanja, kao ni na pitanja koja je postavio ombudsman Janković, u odgovoru ministra Gašića nema. Opaska iz Gašićevog odgovora o uglu ulica koje su paralelne samo je ilustracija nedovoljne usresredjenosti službenika Ministarstva i VBA i može, naprosto, da bude obična greška, kakve se događaji i u zvaničnim odgovorima državnih organa. Ali, i drugi navodi iz ministrovog odgovora su ostali nedorečeni, neprecizni i nedokumentovani, pa se može zaključiti da se komunikacija sa ombudsmanom ipak kreće paralelnim ulicama.

Janković je javno podsetio Gašića da u Zakonu o zaštitniku građana (ombudsmanu) piše da je dužan da dostavi dokumentovane odgovore na pitanja koja u vezi sa postupkom koji vodi postavlja ombudsman, a da je umesto toga poslao neku vrstu eseja, bez ijednog dokumenta.

Gašić je u odgovoru Jankoviću naveo da na mestu incidenta nije bilo policijskih kordona i da nije sprečavano kretanje građana, dok policijski izveštaji tvrde suprotno. Osim toga, i građani i novinari koji su pratili Paradu ponosa ili u njoj učestvovali znaju da su oko centra Beograda postavljene veoma jake policijske snage i da nije bio dozvoljen pristup na to područje.

Ombudsman je pitao Gašića sa kojim su pravom pripadnici VBA nakon incidenta uzimali izjave od svedoka na licu mesta, a u ministrovom odgovoru je navedeno da izjave nisu uzimane. Ali, u izveštaju Sektora unutrašnje kontrole policije se kaže da su građani, odnosno svedoci, policiji rekli da su ih već ispitali pripadnici VBA. Osim toga, ministar Gašić je na parlamentarnom odboru za kontrolu službi bezbednosti pre nekoliko nedelja sam rekao da je doneo odluku o formiranju “mešovitog tima” koji je prikupljao izjave i podatke o incidentu.

Žandarmi na udraru

Konačnog epiloga celog slučaja još nema. Za sada se zna da je Tužilaštvo prihvatilo krivičnu prijavu protiv žandarma koji su pretukli Andreja Vučića i Predraga Malog, a odbilo prijavu koju je protiv vojnih policajaca iz njihove pratnje podneo ombudsman Janković. Odgovor koji je u međuvremenu ministar Gašić prosledio ombudsmanu ukazuje na čitav niz kontradiktornosti i nedorečenosti koje ne idu u prilog Vučiću, Malom i vojnim policajcima iz njihove pratnje.

Ombudsman je Gašićeve odgovore, kao i svoje komentare na te odgovore, objavio na sajtu Zaštitnika građana. Iz tih odgovora se ne vidi zašto su pripadnici vojne policije koji su bili u pratnji braće srpskog premijera i gradonačelnika Beograda uopšte angažovani. Ministar, naime, tvrdi da su oni bili “prethodnica neposrednog obezbeđenja” premijera Aleksandra Vučića, ali ne navodi druge pojedinosti.

U tom stavu ima nekoliko nelogičnosti. Prva je da premijer Vučić toga dana i u to vreme uopšte nije bio u Beogradu niti ima naznaka da je trebalo da prođe kroz centar grada. Janković u komentaru Gašićevog odgovora primećuje da nijedan “profesionalac ni laik” ne bi dopustio da “bezbednosno najugroženija ličnost u zemlji šeta po obodu policijskog zaštitnog obruča u momentu kada se strahuje od nasilja na ulicama”. Druga nelogičnost je što zakoni u Srbiji ne predviđaju da vojne jedinice i službe obezbedjuju premijera, nego je to u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar Gašić u odgovoru ombudsmanu navodi da vojna policija obezbeđuje Vučića jer je u prethodnom sastavu vlade bio ministar odbrane, ali to ipak ne potire činjenicu da zakon javno propisuje ko obezbeđuje premijera. On, takođe, tvrdi da u cevi pištolja koji je ispao jednom od pripadnika vojne policije tokom sukoba sa žandarmima nije bio metak. U izveštajima Ministarstva unutrašnjih poslova je, međutim, navedeno da je metak bio u cevi.

“Količina nekompetentnosti i netačnosti u njemu je takva da se mora zaključiti samo jedno – ministar Gašić se podsmeva pravnom poretku Republike Srbije, istini i inteligenciji građana i time najozbiljnije narušava ugled Ministarstva odbrane i organa u sastavu”, naveo je Janković na kraju svog komentara Gašićevog odgovora. Ni Ministarstvo odbrane ni drugi predstavnici vlasti se povodom te analize još nisu oglasili.


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy

blog comments powered by