Evropa

Nasilje nad ženama: važnost Istanbulske konvencije

08.05.2017. -  Lorenzo Ferrari

Proces ratifikacije Konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama suočava se s nizom teškoća, no Europski parlament i Komisija ne odustaju od svojih napora na tom polju, zalažući se, između ostalog, za to da Unija kao cjelina pristupi Konvenciji, jer upravo tu leži premisa jedne sveobuhvatne europske politike borbe protiv rodnog nasilja

Kostadinka Kuneva: borba za inkluzivno europsko društvo

02.05.2017. -  Gilda Lyghounis

Sektor rada i njege u kućanstvu, koji zapošljava uglavnom žene, jedan je od najlošije reguliranih na europskoj razini, postavši sinonim za prekarizaciju i izrabljivanje. Zastupnica Europskog parlamenta Kostadinka Kuneva, u prošlosti žrtva teškog nasilja zbog svog sindikalnog aktivizma, ne odustaje od borbe za prava najnezaštićenijih kategorija radnica

Humanitarne vize, bitka koju tek treba dobiti

23.03.2017. -  Francesca Spinelli

Jedna nedavna presuda Europskog suda pravde veliki je poraz za pobornike otvaranja legalnih i bezbjednih puteva za pristup azilu u EU. Revizija Zakonika o vizama nudi još jednu priliku da se stvari poprave, i Europski parlament je odlučan u tome da je ne propusti

Žene kao primarne žrtve trgovine ljudima

23.02.2017. -  Sergio Cebrián

Seksualna eksploatacija najčešći je motiv trgovine ženama u Europskoj uniji, a borbu protiv ove pošasti dodatno otežava neusklađenost zakonske regulative među državama članicama

Integracija izbjeglica na tržište rada

13.01.2017. -  Sergio Cebrián

Uključivanje izbjeglica na tržište rada od prijesudnog je značaja za njihovu integraciju u europsko društvo. Međutim, ni nacionalne vlade ni europske institucije još uvijek nisu uspjele pronaći adekvatan odgovor na taj izazov

Europska unija: ko je odgovoran za obezbjeđivanje punog poštovanja temeljnih prava

12.01.2017. -  Alberto Tagliapietra

Isuviše oštre prema zemljama kandidatima za članstvo, neefikasne kada su u pitanju države članice: europske institucije imaju problem s provedbom zaštite temeljnih prava

Holistički pristup migracijama

22.12.2016. -  Fazıla Mat

Odnos prema migracijskom fenomenu od presudnog je značaja za budućnost europskog projekta. O tome smo razgovarali sa zastupnicom Europskog parlamenta Cécile Kyenge