Articles by Matteo Vittuari

Statistički izvori

21.11.2011. -  Matteo Vittuari

Izvori podataka i najrelevantnije statistike svih zemalja

Istraživanje i obuka

21.11.2011. -  Matteo Vittuari

Istraživanje i obrazovanje su presudni. Glavni istraživački instituti koji se bave organskom proizvodnjom

Organi za sertifikaciju i italijanski projekti na Balkanu

21.11.2011. -  Matteo Vittuari

Italija je među vodećim zemljama u organskoj proizvodnji i stimuliše brojne projekte na Balkanu. Pregled

Proizvodnja i prerada

10.11.2011. -  Matteo Vittuari

Najznačajnije organske proizvodnje na Balkanu

Potrošači, tržište i distribucija

24.10.2011. -  Matteo Vittuari

Svi sektori tržišta koji se odnose na organsku projvodnju i njihovi trendovi svih zemalja

Organi za kontrolu i sertifikaciona tijela

24.10.2011. -  Matteo Vittuari

Kontrole i certifikacije postale su brojnije paralelno sa konsolidacijom tržišta i povećanjem farmi koje su uključene

Površine i operateri

24.10.2011. -  Matteo Vittuari

Površina poljoprivrednih zemljišta posvećenih organskoj proizvodnji i certificirani proizvođači svih zemalja

Jugoistočna Evropa: koja poljoprivredna politika?

30.09.2011. -  Matteo Vittuari

Istoriski tok razvoja poljoprivredne politike u zemljama Jugoistočne Evrope, od procesa kolektivizacije ‘40-ih godina preko narušenog proizvodnog sistema zbog sukoba ‘90-ih do novih poljoprivrednih modela koji se ugledaju na EU

Balkan, sajam organskih proizvoda

29.08.2011. -  Matteo Vittuari

Porast interesovanja za organsku poljoprivredu na Balkanu, bez dileme je vezan za porast potrošačke svijesti. Jedan od važnih instrumenata u promociji tog sektora su sajmovi. Na prostorima Balkana nešto počinje da se pokreće

Proširenje EU na Zapadni Balkan: pregovori o poljoprivredi

22.08.2011. -  Matteo Vittuari

Nakon 2013. godine Evropska zajednička poljoprivredna politika, takozvana CAP (Common Agricultural Policy), uvešće mnogobrojne promjene kojima će se morati prilagoditi veliki dio zemalja Zapadnog Balkana. To će biti stimulans njihovoj poljoprivrednoj politici za unapređenje i modernizaciju sektora kao i za ruralni razvoj. Bez obzira na sve postoje strahovi

Poljoprivreda i ruralna područja zapadnog Balkana: zemlje poljoprivrede i ruralnog razvoja

16.08.2011. -  Matteo Vittuari

Poljoprivreda je ključni sektor na Zapadnom Balkanu. Koliko važan, toliko i zanemaren u procesu tranzicije. Sveobuhvatni pregled o poljoprivredi i ruralnim područjima ovog dijela Jugoistočne Evrope

U Bosni i Hercegovini organsku proizvodnju pokreće civilno društvo

07.07.2011. -  Matteo Vittuari

U Bosni i Hercegovini organski sektor se zasniva na inicijativama pokrenutim od strane civilnog društva i pojedinih građana, koji su sposobni da prevaziđu postojeću konfuziju u tom sektoru na institucionalnom nivou. Sedmi dio naših istraživanja o organskoj proizvodnji u Jugoistočnoj Evropi

Makedonija otkriva "green economy"

27.06.2011. -  Matteo Vittuari

Polako, ali nešto se pokreće. U Makedoniji organska proizvodnja zauzima sve više prostora. Zakonodavni okvir je na evropskom nivou, a raspoloživi fondovi rastu. Uprkos svemu, mnogo toga još ostaje da se učini. Šesti dio naših istraživanja o organskoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Evropi

Zakonodavstvo i upravljanje sektorom

08.06.2011. -  Matteo Vittuari

Zakonodavstva, europski propisi, reforme

Organski sektor u Crnoj Gori i dalje nerazvijen

19.01.2011. -  Matteo Vittuari

Uprkos naporima, informativnim kampanjama i radu pojedinih nevladinih organizacija, organski sektor u Crnoj Gori se i dalje bori da uspješno zaživi. Nedovoljna kompetentnost i nedostatak javne podrške smanjuju izglede za razvoj. Peti dio istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

Organski sektor na Kosovu i dalje nerazvijen; kada će doći do promjene?

08.10.2010. -  Matteo Vittuari

Poljoprivredni sektor na Kosovu je nedavno dospio u centar političkih zbivanja. Da li, međutim, ima smisla razmišljati o organskom sektoru kada su još uvijek prisutni problemi kao što su sigurnost hrane i nizak standard proizvodnje? Ipak postoji potencijal koji treba iskoristiti: napuštene i neobradive površine na kojima nisu korištena đubriva i pesticidi. Četvrti dio našeg istraživanja o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

Organska proizvodnja u Hrvatskoj

23.08.2010. -  Matteo Vittuari Zagreb

Sektor organske proizvodnje u Hrvatskoj je u porastu. Međutim, Hrvatska mora da se suoči sa jakom fragmentacijom vladine pomoći, nedovoljnom transparentnošću i dostupnošću informacija te visokim cijenama. Treći dio našeg istraživanja o organskoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Evropi

Organska poljoprivreda u Albaniji

04.11.2009. -  Matteo Vittuari

Nacionalni propisi i projekti regionalne i međunarodne saradnje stvorili su uslove za razvoj organske poljoprivrede u Albaniji. Drugi dio istrage o organskom sektoru u Jugoistočnoj Evropi

Organska proizvodnja u Srbiji

20.10.2009. -  Matteo Vittuari

Kvalitet, kontrola i informisanje: ovo su ključni faktori u razvoju organskog sektora. Pregled organske poljoprivrede na Balkanu BalcaniCooperazione počinje od Srbije