Locandina del film festival italiano a Belgrado

Locandina del film festival italiano a Belgrado

Od 23. do 27. novembra Deseti Festival savremenog italijanskog filma. "Film je jedan od najvažnijih činilaca promocije kulture", piše Sira Miori, Direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu i koordinator za područje Balkana

25.11.2011. -  Sira Miori*

Film je jedan od najvažnijih činilaca promocije kulture. Njegovi izvori inspiracije i tehnike izražavanja mogu biti mnogostruki i različiti, ali mu je izražajni jezik neposredan i univerzalan.

X Festival savremenog italijanskog filma u Beogradu je rođen s namerom da predstavi  savremenu italijansku kinematografiju i njena  najnovija istraživanja i forme, kao i da stvori mogućnost za susretanja izmedju italijanskih i srpskih reditelja i glumaca i dijalog sa srpskom publikom, uvek otvorenom za upoznavanje bliske italijanske stvarnosti.

Deseti festival se odvija posle samo nekoliko nedelja od donošenja predloga Evropske komisije Savetu Evrope da se Srbiji dodeli status zemlje kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, kojim je uspešno okončano zajedničko angažovanje na postizanju mirne budućnosti, stabilnosti i razvoja celog regiona Zapadnog Balkana. Ovo je još jedan elemenat koji će pomoći da se unapredi dijalog između naroda i kultura, sa ciljem da se učvrste obostrano poverenje i zajedničke demokratske vrednosti na kojima se zasniva evropski projekat.

Dobrosusedski odnosi, razmena i saradnja jesu stubovi politike proširenja Unije, čija je namera da podrži inicijative usmerene na favorizovanje regionalne saradnje i međukulturnog dijaloga i omogući pristupanje institucija zemalja kandidata kulturnim programima EU, uključujući i filmsku, audiovizuelnu i digitalnu produkciju. Ovo učešće se konkretizuje kroz izradu i realizaciju zajedničkih projekata čiji je cilj razvijanje razmene, razmene iskustava i radova među umetnicima i kulturnim poslenicima, kako bi se podstakla kreativnost i učinilo da svakom građaninu budu dostupni kultura i kulturno nasleđe u duhu poštovanja prava na jezičku i kulturnu različitost.

Kulturna politika Unije želi da istakne, osim toga, zajedničke aspekte i osobenosti kulture svakog naroda, kroz jačanje osećanja pripadnosti istoj zajednici i poštovanje kulturnih, nacionalnih i regionalnih razlika, s ciljem da  doprinese njihovom očuvanju, vrednovanju i  promociji.

Želela bih da se u sledećoj deceniji Festival savremenog italijanskog filma u Beogradu razvija u ovoj perspektivi razmene, razumevanja i saradnje, kako bi  se unapredilo i obogatilo ono zajedničko kulturno nasleđe naroda Evrope koje čini našu najveću osobenost i bogatstvo.

 

* Direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu i koordinator za područje Balkana


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy