Sarajevo (Foto PnP!, Flickr)

Sarajevo (Foto PnP!, Flickr)

Poboljšanje života običnih Bosanaca i Hercegovaca, privredni razvoj i kandidatura za članstvo u Evopskoj Uniji, predizborna su obećanja koje će građani slušati i ove izborne jeseni, identično kao i za predizbornu kampanju na izborima 2006. Ali u stvarnosti gotovo ništa se nije dogodilo u protekle 4 godine, pa čak i ako političke vođe obećavaju da će raditi bolje ovaj put, najviše fokusa u stvarnosti bit će i dalje usmjereno na priče iz prošlosti, strah od drugog i drugačijeg

24.08.2010. -  Eldina Pleho Sarajevo

Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP), najveće opozicione partije u Federaciji BiH, je optimistićan. On smatra da će njegova partija na predstoje im izborima osvojiti najviše glasova ne samo u Federaciji BiH nego će znaćajnu podršku dobiti i u Republici Srpskoj.

On smatra da SDP na ovim izborima nudi glasačima pet politika koja su ujedno i rješenja za neke od najvećih problema u državi kao što su socijalana zaštita, zapošljavanje, reforma obrazovanja, zdravstva.

Za Osservatorio Balcani e Caucaso kaže da je fokus njihove kampanje čovjek.

„Naš slogan na izborima je država za čovjeka jer je čovjek u ovoj državi zanemaren a država mu mora biti servis.”

Iz SDP-a tvrde da za ove izbore baš kao i predhodne neće ići sa bombastičnim sloganima nego će se predstaviti građanima sa konkretnim rješenjima njihovih problema.

Ova partija postoji više od deset godina, u periodu od 2000 do 2002 uspjela je sa koalicijskim partnerima oformiti vlast, osim tog perioda ostatak svog djelovanja provela je u opoziciji.

Sa druge strane stranka koja je u Federaciji BiH, gotovo od svog osnivanja prije dvadeset godina pa sve do sada, bila na vlasti također je optimistična kad je u pitanju uspjeh na predstojećim izborima.

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sulejman Tihić u svom obraćanju javnosti prilikom predstavljanja izborne kampanje tvrdi da će ova kampanja biti kampanja u kojoj će građani čuti puno obećanja ali malo objašnjenja o tome kako sprovesti potrebne reforme.

“Obećavat će da će uraditi ovo ili ono. Kao da to niko prije njih nije znao ni htio (u)raditi, samo treba njih izabrati i sve će biti riješeno! Međutim, neće vam reći niti kako, ni sa kime će to uraditi, a znamo da niko ne može sam, jer ustav propisuje da za sva rješenja treba visok stupanj suglasnosti političkih predstavnika svih bh. naroda i građana koji mora izdržati i entitetsko i etničko glasanje.” tvrdi Tihić u svom predstavnjanju izborne platforme.

Njegova stranka će kaže biti fokusirana na poboljšanje ekonomske slike u društvu te veliku pažnju posvetiti izgradnji elektroenergetskih objekata u kojim leži razvojna šansa Bosne i Hercegovine.

Srpska zauvijek“

Sa druge strane partije u Republici Srpskoj i dalje će nastaviti graditi svoju politiku na prestanku preuzimanja ovlasti od strane države na štetu entiteta.

U Srpskoj demokratskoj stranci (SDS), najvećoj opozicionoj partiji u ovom entitetu koja je tek na izborima 2006 godine prvi put pobjeđena od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik (SNSD), tvrde da su predstojeći izbori šansa da se stavi tačka na pljačku koju provodi vlada RS na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom.

Za SDS pobjeda na izborima je također izvjesna, smatraju da borba za glasove nije borba za političke pozicije nego potreba da se suoče i rade na rješenjima za ozbiljne ekonomske i socijalne probleme.

U svojim izjavama za javnost potpredsjednik ove stranke Ognjen Tadić tvrdi da odabirom partija koje su sada na vlasti građani legalizuju kriminal.

“Uvjeren sam u pobjedu, jer ukoliko građani izaberu prošlost onda su uništili RS. Ovaj put građani se opredjeljuju između onog što su gledali 20 godina i promjena. Ako se opredijele za ovo što su gledali 20 godina, onda je to put kojim će se ozakoniti sav kriminal, a ako se opredijele za promjene onda će to biti točka na pljačku, veoma intenzivna borba protiv kriminala i korupcije, i borba protiv ekstremizma bošnjačkih stranaka '', tvrdi Ognjen Tadić.

Iako Tadić tvrdi da su građani u zadnjih dvadest godina bili svjedoci kriminalnih radnji u ovom entitetu ipak SDS je gotovo 15 godina bila partija koja je imala većinu gotovo na svim nivoima vlasti u ovom entitetu.

A politička partija koja trenutno ima apsolutnu većinu u ovom entitetu je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Predsjednik ove stranke i trenutni premijer RS Milorad Dodik tvrdi da je Republika Srpska njegov životni i politički cilj. Svojim najvećim uspjehom u zadnje četiri godine smatra činjenicu da je zaustavio koncept tihe izgradnje BiH kroz niz malih reformi koje jačaju državu u odnosu na entitete.

Dodik u svojim istupima za javnost tvrdi da njegov cilj nije jaka BiH nego dejtonska BiH, te da je Republika Srpska primarni cilj a BiH tek izvedeni. Jedan od predizbornih slogana ove partije je i slogan „Srpska zauvek”

Oktobar bez velikih iznenađenja?

Nevladina organizacija iz Sarajeva, Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije- ACIPS, za prošle Opšte izbore u BiH, u 2006 godini, analizirala je poruke i predizborna obećanja kod 12 političkih partija koje su participirale na izborima. Ovom analizom obuhvaćene su teme koje su dominirale tokom predizborne kampanje. Zaključci ukazuju na to da su se političke partije bavile temama koje nemaju previše dodira sa svakodnevnim potrebama građana kao što su; otvaranje novih radnih mjesta, iskorjenjenje ekstremnog siromaštva u BiH, utvrđivanje minimalne penzije of 250 KM, pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za sve građane, dostojanstven standard života na selu, jednake mogućnosti u BiH za mlade ljude, smanjenje troškova administracije, reforma obrazovanja u BiH, smanjenje nivoa korupcije u BiH, ispunjenje uvjeta za sticanje statusa kandidate za članstvo u EU, bolje i efikasnije reguliranje javnih preduzeća te udvostručenje direktnih stranih ulaganja.

Obzirom da su ova pitanja od strane nevladiniog sektora, političkih partija i građana detektovana kao neka od ključnih, cilj pomenute analize je bio da se utvrdi koliko se političke partije u predizbornoj kampanji bave ovim temama te koja to konkretna rješenja nude.

Analizom njihovih istupa u medijima i na predizbornim skupovima utvrđeno je da što je tiče istupa u dnevnim novinama u BiH vladajuće političke partije su tek 24% svojih nastupa bazirali na pitanjima koja se tiču pomenutih oblasti dok je 76% otpadalo na neke druge teme. Čak i u onim situacijama kad su se političke partije bavile temama koje su goruće za svakodnevni život građana njih tek u 8% su nudili konkretna rješenja na pomenute probleme. Slična situacija je bila i kad su u pitanju elektrosnki mediji i istupi političkih partija u predizbornom periodu.

I pored ovakvih rezultata političke partije u BiH u zadnje četiri godine svoje vladavine nisu ispunile većinu obećanja; BiH nije dobila kandidatski status za ulazak EU, strane investicije nisu zabilježile značajan rast, broj nezaposlenih se povećava svakim danom i gotovo da niti jedna od pomenutih oblasti nije doživjela reforme.

Četiri godine poslije logično je pitati se sa kojim temama ili obećanjima će se neke od najvećih stranaka pojaviti na predstojećim izborima u oktobru.

Da li će građani Bosne i Hercegovine i dalje davati svoje glasove onim političkim partijama koje svoje nastupe baziraju na isključivosti, radikalizmu i nespremnosti na kompromis ostaje da pokažu rezultati jesenjskih izbora. Za ekonomskog stručnjaka iz Banja Luke i kandidata za Narodnu skupštinu RS ispred Naše stranke, Damira Miljevića, nema dileme.

On smatra da i nakom više od 15 godina od rata građani BiH i dalje glasaju motivisani jedino strahom jer mi se svakodnevno kroz medije i postojeću vlast serviraju parole ugroženosti i straha od drugog.

“Vi ne možete reći da su građani naivni te da će nasjesti iz godine u godinu na istu retoriku, ali pogledajte dnevnik na televizijama i vidjet će te da je većina vijesti i informacija bazirana na prošlosti i dešavanjima iz prošlosti stoga ne čudi opredjenjenje građana za nacionalne partije ili partije sa nacionalnom retorikom, mi ćemo pokušati prevazići taj strah kod ljudi a kako će građani glasati u oktobru ostaje da se vidi.“ tvrdi Miljević za Osservatorio Balcani.

Na prošlim Opštim izborima u BiH 2006 godine većinu glasova osvojile su nacionalne partije ili one koje bez obzira na socijaldemokratski preznak, baziraju svoju kampanju na nacionalnoj retorici, istraživanja javnog mnijenja predviđaju kad je u pitanju Republika Srpska sličan izhod na predstojećim izborima. Čini se da ni u oktobru neće biti većih iznenađenja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy