Sarajevo | Elvira Jukić-Mujkić | 3 jun 2021

Krijumčarenje ljudi u pokretu na Zapadnom Balkanu procijenjeno na oko 50 miliona eura tokom 2020. godine. O tome govori izvještaj o protoku ljudi, droga i novca na Zapadnom Balkanu objalvjen nedavno od strane Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) u BiH

Izbjeglice u Bosni i Hercegovini
Elvira Jukić-Mujkić    |  Sarajevo
8 april 2021

Dok bosansko-hercegovačke vlasti jedne drugima prebacuju problem, migranti i izbjeglice zaglavljeni u BiH žive u neizvijesnosti koju je dodatno zakomplicirala pandemija koronavirusa

Block: Banner Newsletter