Dunav © goran_safarek/Shutterstock

Dunav © goran_safarek/Shutterstock

Desetine projekata, više od stotinu partnera, devet prekograničnih regija koje su zajedno promišljale vlastitu budućnost. Saznajmo više o Programu prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije

23.02.2022. -  Nicola Dotto Beograd

Kohezijska politika je glavna investicijska politika Europske unije usmjerena na sve regije i gradove unutar EU s ciljem poticanja gospodarskog rasta, stvaranja novih radnih mjesta, konkurentnosti poduzeća, održivog razvoja i zaštite okoliša. Kohezijska politika teži smanjenju razlika u stupnju razvijenosti među različitim regijama, promovirajući ujednačeniji i održiviji razvoj kroz stotine tisuća projekata financiranih sredstvima iz različitih EU fondova.

Jedan od tih projekata je Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija koji je obuhvatio devet regija smještenih duž granice između dvije države. Riječ je o području koje se prostire na površini od 25.505 km², a na kojem živi oko 2,3 milijuna ljudi. Zahvaljujući sredstvima (ukupno 38 milijuna eura) izdvojenim iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) te sudjelovanju 126 partnera, u okviru programa provedeno je nekoliko desetina projekata, fokusiranih na četiri tematska prioritetna područja: zaštita okoliša, javne zdravstvene i socijalne službe, turizam i poduzetništvo. Saznajmo više o inicijativama koje su bila usmjerene na obogaćivanje i diversifikaciju prekogranične turističke ponude i na očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Pannonia Gourmet“

Unatoč velikom potencijalu, prekogranične regije često nisu u potpunosti svjesne značaja gastronomije kao pokretača turizma i gospodarskog rasta. Sudionici u projektu “Pannonia Gourmet “ predstavljaju iznimku: nakon uspostavljanja brenda “EatPannonia“ – koji je osmišljen kao turistički proizvod koji povezuje pružatelje proizvoda i usluga aktivnih u prekograničnoj regiji u jedinstveno partnerstvo – , pokrenuli su cijeli niz inicijativa fokusiranih na hranu i turizam, od posjeta lokalnim proizvođačima, preko gastronomskih festivala i zelenih pijaca, do časova i demonstracija kuhanja te degustacija prehrambenih proizvoda visoke kvalitete.

Osim toga, partneri u projektu, kroz dva gastronomska centra (u Vrdniku i Vinkovcima), predstavljaju specijalitete i recepte tipične za tu pograničnu regiju, s ciljem valoriziranja lokalne gastronomije i obogaćivanja gastronomskog iskustva. Projekt ima i obrazovni karakter: kroz program “Gourmet Academy“ teži se pružanju praktičnog znanja svim zainteresiranim subjektima.

“Wild Danube Tour“

Valorizirajući bogatu prirodnu baštinu i bioraznolikost Srednjeg Podunavlja, projekt “Wild Danube Tour “ nudi nove inicijative vezane uz divlju faunu i ekoturizam onima koji se odluče posjetiti ovu pograničnu regiju između Hrvatske i Srbije.

Sudionici u projektu razvili su model održivog upravljanja zaštićenim prirodnim područjima, fokusirajući se na edukaciju, marketing, dobro upravljanje i nove infrastrukture (uključujući promatračke kule i fotografska skrovišta), istovremeno promovirajući zaštitu i očuvanje prirodne baštine. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novih struktura za divlju faunu te na ekoturizam i fotografiju, prije svega u kontekstu edukacije vodiča specijaliziranih za fotografiranje i promatranje divlje faune. U sklopu projekta zgrada Turističke zajednice u mjestu Bilje, u Hrvatskoj, preuređena je u multimedijski centar.

“FILMharmonia“

Cilj projekta “FILMharmonia “ bio je nadomjestiti nedostatak inovativnih kulturnih proizvoda i vještina potrebnih za njihovo stvaranje, te promovirati kvalitetne umjetničke performanse u prekograničnom području između Hrvatske i Srbije. Partneri iz Zagreba i Novog Sada zajednički su radili na ostvarivanju tih ciljeva, kombinirajući projekcije nijemih filmova i orkestarske koncerte uživo, ukrštajući tako filmsku umjetnost i muziku, s namjerom približavanja lokalne zajednice novih umjetničkim iskustvima. U sklopu projekta organizirani su i specijalizirani tečajevi za zaposlene u kulturnom i turističkom sektoru s ciljem poticanja dugoročnog razvoja kulturnog turizma u prekograničnom području.

“S.O.S“

Projekt “S.O.S. “ (Secesija Osijek-Subotica) bavio se kulturnim naslijeđem secesijskog perioda u Osijeku i Subotici s ciljem valoriziranja zajedničke baštine dvaju gradova. U okviru projekta osmišljeni su novi sadržaji usmjereni na promoviranje arhitekture iz razdoblja Secesije, a među glavnim aktivnostima ističe se restauracija Gradske kuće u Subotici, kao jednog od najznačajnijih primjera secesijske arhitekture na tom području, te revitalizacija osječkog parka “Sakuntala“, koji je izgrađen u 19. stoljeću.

“VISITUS“

Prepoznavši veliki turistički potencijal prekograničnog područja između Hrvatske i Srbije, projekt “VISITUS “ stavio je naglasak na nedovoljnu prilagođenost turističke ponude slijepim i slabovidnim osobama, koje su praktično onemogućene da uživaju u prirodnoj i kulturnoj baštini. Dakle, cilj projekta bio je razviti inovativna rješenja, uz uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, radi uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u jednu drugačiju turističku ponudu, čime se stvaraju preduvjeti za razvoj turizma koji bi bio dostupan svih društvenim skupinama.

U suradnji s lokalnim udrugama za slijepe i slabovidne osobe, razvijene su nove turističke rute i akcijski planovi, a organizirani su i specijalizirani tečajevi za radnike u turističkoj industriji. Među ostalim aktivnostima ističe se izrada promotivnog materijala na Brailleevom pismu.

“HORIS“

Cilj projekta “HORIS “ bio je obogatiti i diversificirati turističku ponudu u prekograničnom području između Srbije i Hrvatske, polazeći od tradicije jahanja i bogate kulturne konjičke baštine te regije. Valorizirajući višestoljetnu tradiciju suživota čovjeka i konja na teritorijima duž hrvatsko-srpske granice, sudionici u projektu pokrenuli su brojne aktivnosti s ciljem aktualiziranja lokalne prirodne i kulturne baštine i njenog približavanja posjetiteljima.

Među glavnim aktivnostima ističe se izgradnja hipodroma, s pomoćnim infrastrukturama, kao i poticanje suradnje među turističkim operaterima, lokalnom zajednicom i poljoprivrednicima u cilju širenja i integriranja prekogranične turističke ponude.

 

 

Ovaj materijal je nastao u sklopu projekta “Work4Future“ koji je sufinanciran sredstvima Evropske unije (EU). EU ni na koji način nije odgovorna za informacije i stavove izražene u okviru projekta. Sadržaji su isključiva odgovornost OBC Transeuropa. Posjetite stranicu Work4Future


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy

blog comments powered by