Gallerie

Brežuljak pod zvezdama - Slike

Astronomska opservatorija u Beogradu, dragulj moderne arhitekture, čuva čudesne instrumente i fascinirajuće priče, kao što je ona o tajanstvenom ‘tražiocu kometa’. Pogledajte seriju savremenih i arhivskih snimaka.

Vinistra i proizvođaci SeeNet-a – Andrea Pandini

16.05.2011.

Program SeeNet II bavi se vinartsvom na raznim razinama. Polazeći od Akcije za promociju prirodne okoline, kao valorizacija lokalnih resursa za razvoj ruralnog turizma Hercegovine i Dubrovnika vođene od strane Regije Toscane, sa partnerom Provincia Autonoma di Trento, do Akcije koje se bave seoskim turizmom, kao što je zajednička promocija i valorizacija kultunog, okolišnog i povijesnog naslijeđa Istre i Varaždina , vođena od Regije Veneto sa partnerom Friuli Venezia Giulia i Toscana. Akcija “Transgrowth”: Animiranje poduzetništva u cilju prekograničnog rasta lokalnih integriranih proizvodnih sistema , vođena od Friuli Venezia Giulia sa partnerom Emilia Romagna, Veneto i Marche, bavi se i vinarstvom sa županijama Osijek-Baranja i Vukovar-Srijem te Vojvodinom.

Prisutni na Vinistru, osim županije domaćina, Istre, bile su delegacije SeeNet-a iz županija Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, AP Vojvodine, Zapadne Hercegovine (Čitluka), Dubrovačko-neretvanske županije te talijanskih regija FVG i Veneta.