Radi se o fenomenu koji često ostane skriven unutar kućnih zidova, ne pojavljujući se. Radi se o kućnom nasilju, čije su žrtve skoro isključivo žene. U ovom dosjeu Osservatorio Balcani e Caucaso, za svaku zemlju Zapadnog Balkana, prikazuje podatke, intervjue sa stručnjacima i zakonodavne reforme. Dosje je ostvaren u saradnji sa Oneworld SEE

22.11.2011. -