Matteo Vittuari | 30 septembar 2011

Istoriski tok razvoja poljoprivredne politike u zemljama Jugoistočne Evrope, od procesa kolektivizacije ‘40-ih godina preko narušenog proizvodnog sistema zbog sukoba ‘90-ih do novih poljoprivrednih modela koji se ugledaju na EU

Campi
Matteo Vittuari   22 avgust 2011

Nakon 2013. godine Evropska zajednička poljoprivredna politika, takozvana CAP (Common Agricultural Policy), uvešće mnogobrojne promjene kojima će se morati prilagoditi veliki dio zemalja Zapadnog Balkana. To će biti stimulans njihovoj poljoprivrednoj politici za unapređenje i modernizaciju sektora kao i za ruralni razvoj. Bez obzira na sve postoje strahovi

Block: Banner Newsletter