Federico Caruso | 19 maj 2020

Mjere usvojene od strane pojedinih zemalja radi suzbijanja pandemije koronavirusa izazvale su zabrinutost udruga i stručnjaka koji se bave zaštitom privatnosti i digitalnim pravima. Vanredne mjere koje odstupaju od uobičajenih nacionalnih regulativa prijete da se pretvore u instrumente masovnog nadzora

Contadina
Matteo Vittuari  30 septembar 2011

Istoriski tok razvoja poljoprivredne politike u zemljama Jugoistočne Evrope, od procesa kolektivizacije ‘40-ih godina preko narušenog proizvodnog sistema zbog sukoba ‘90-ih do novih poljoprivrednih modela koji se ugledaju na EU

Block: Banner Newsletter