Una nave nel Mar Adriatico - © stepmorem/Shutterstock

Brod u Jadranskom moru - © stepmorem /Shutterstock

Digitalizacija i tehnološka inovacija su ključ razvoja europske pomorske industrije. Digitalne usluge vezane uz saopćavanje podataka i informacija igraju sve važniju ulogu u obezbjeđivanju sigurnije i održivije plovidbe europskim morima

21.03.2022. -  Serena Epis

Tijekom nedavno održanog Tjedna makroregionalnih strategija EU predstavnici europskih i nacionalnih institucija, civilnog društva i privatnog sektora te istaživači i obični građani mogli su sudjelovati u brojnim interaktivnim konferencijama fokusiranim na tri tematska područja: osnaživanje mladih, društvena inovacija i održivi razvoj.

Jedan od panela bio je posvećen ulozi digitalizacije i dijeljenja podataka u razvoju održive pomorske industrije i sigurnijeg pomorskog prijevoza.

Bolja povezanost i sigurniji i održiviji prijevoz

“Dijeljenje podataka i informacija vezanih uz pomorski prijevoz i ostale pomorske djelatnosti od ključnog je značaja za poboljšanje povezanosti različitih regija, ali i za obezbjeđivanje sigurnije plovidbe europskim morima“, istakao je na početku panela Lazaros Aichmalotidis iz Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). “Pravovremeno saopćavanje informacija o položaju i kretanju plovila, kao o mogućim nesrećama i rizicima na moru odista može spasiti živote. Nedijeljenje podataka, posebice onih vezanih uz plovidbene rute, vrlo je opasno i u prošlosti je dovelo je do nesreća koje su mogle biti izbjegnute“, izjavio je Ulf Siwe iz Švedske pomorske uprave, koji je također koordinator Strategije EU za Baltičko more (EUSBSR).

Europska agencija za pomorsku sigurnost igra ključnu ulogu u koordiniranju pomorskih djelatnosti: pored prikupljanja podataka na europskoj razini, agencija stavlja svoje baze podataka na raspolaganje svim nacionalnim pomorskim službama, potičući tako bolju koordinaciju među europskim državama.

Prema riječima Lazarosa Aichmalotidisa, “glavni cilj Europske agencije za pomorsku sigurnost nije samo transformacija prikupljenih podataka u korisne informacije, nego prije svega pronalaženje inovativnih rješenja za obradu i saopćavanje tih informacija“.

Projekt Safe Sea Net , kojim rukovodi EMSA, pokrenut je upravo u cilju stvaranja središnjeg sustava za nadzor pomorskog prometa u Europskoj uniji koji bi omogućio pravovremeno saopćavanje informacija nacionalnim vlastima, doprinoseći tako većoj sigurnosti plovidbe.

Koordinacija među europskim makroregijama

Pomorska industrije jedan je od sektora u kojem europske makroregionalne strategije, poput EUSBSR i EUSAIR, mogu razmjenjivati i dijeliti dobre prakse. “Unatoč specifičnostima svake pojedinačne zemlje, potrebe vezane uz pomorski prijevoz su slične, stoga je važno zajednički rditi na razvijanju modernih službi i usklađivanju procedura kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini“, objasnio je Aichmalotidis.

Kao jedan od primjera dobre prakse na makroregionalnoj razini ističe se projekt EUREKA, koji je velikim dijelom financiran sredstvima iz kohezijskih fondova Europske unije . U ovom projektu, kojim koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, sudjeluju pomorske službe iz svih zemalja koje pripadaju Jadransko-jonskoj makroregiji, uključujući talijansku obalnu stražu.

Hrvatski ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Toni Maričević izjavio je da će zahvaljujući projektu EUREKA biti stvorena “trajna transnacionalna mreža za pomorsku sigurnost koja će okupiti stručnjake iz svih zemalja i nastaviti djelovati i po okončanju projekta 2023. godine“.

S obzirom da u projektu sudjeluju i partneri iz nekoliko zemalja koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora), projekt će, prema riječima ministra Maričevića, omogućiti  “razmjenu praktičnog znanja i digitalnih vještina među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima, doprinoseći tako poboljšanju njihovih upravljačkih sposobnosti i većoj transparentnosti javne uprave“.

Pogled ka budućnosti

Budućnost europskog pomorskog prijevoza leži u razvoju brodova bez posade. Minsu Jeon iz Međunarodne udruge svjetioničarskih službi (IALA) smatra da pomorska autonomna površinska plovila (Maritime Autonomous Surface Ships) predstavljaju “avangardu pomorske industrije“. “Ova plovila, razvijena po modelu autonomnih automobila, koristeći tehnologije umjetne inteligencije, obezbijedit će maksimalnu sigurnost prijevoza i doprinijet će redovitosti i većoj održivosti plovidbe“, objasnio je Minsu Jeon.

Iako je razvoj plovila bez posade sve brži, morat će proći još mnogo godina prije nego što brodovi te vrste postanu potpuno operativni u europskim morima. “Potrebno je razviti modernije tehnologije i infrastrukture, kao i precizniji sustav za prikupljanje podataka, posebice u najprometnijim područjima“, zaključio je Jeon.

 

 

Ovaj materijal je nastao u sklopu projekta “Work4Future“ koji je sufinanciran sredstvima Evropske unije (EU). EU ni na koji način nije odgovorna za informacije i stavove izražene u okviru projekta. Sadržaji su isključiva odgovornost OBC Transeuropa. Posjetite stranicu  Work4Future


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy

blog comments powered by