Giovanni Vale | 12 februar 2018

Stotine izbjeglica i migranata žive u napuštenim tvornicama i šatorima u blizini luke u Patrasu, u nadi da će uspjeti napustiti Grčku i nastaviti svoje putovanje ka zemljama sjeverne Europe