© Ink Drop /Shutterstock

Tijekom ove godine brojne države članice EU potpisale su Sporazume o partnerstvu za koheziju s Europskom komisijom. O čemu je riječ? Kakva je situacija kada su u pitanju zemlje jugoistočne Europe?

02.09.2022. -  Gentiola Madhi

Kohezijski fondovi predstavljaju osnovni instrument investicijske politike Europske unije u državama članicama. U okviru proračuna EU za razdoblje 2021. – 2027. Za kohezijsku politiku izdvojene su 392 milijarde eura koje će biti podijeljene među državama članicama prema stupnju razvoja.

Fondovi pružaju podršku državama s bruto nacionalnim dohotkom po stanovniku ispod 90 posto prosjeka EU. Značajan dio ovih sredstava namijenjen je slabije razvijenim područjima s BDP-om po stanovniku ispod 75 posto prosjeka EU.

Aktualni dugoročni proračun EU usvojen je u prosincu 2020., otvarajući put pregovorima između Europske komisije i pojedinačnih država članica o konkretnoj raspodjeli strukturnih fondova. Proces se formalizira potpisivanjem takozvanog “Sporazuma o partnerstvu”, koji definira opću strategiju razvoja zemlje i investicijske prioritete za raspodjelu kohezijskih fondova. Ovaj dokument, koji država članica izrađuje u suradnji s Europskom komisijom, sadrži spisak nacionalnih i regionalnih programa koji bi trebali biti realizirani tijekom narednih godina, uključujući sredstva izdvojena za njihovo financiranje u okviru proračuna.

Strukturnim fondovima najčešće upravljaju države članice pridržavajući se nacionalnih i regionalnih operativnih programa definiranih u sporazumu o partnerstvu. Imajući u vidu iskustvo iz razdoblja 2014. – 2020. i teškoće koje su se tada javljale, aktualni sporazumi o partnerstvu su kraći i koncizniji. Pored toga, Komisija je uvela čitav niz novih pravila za upravljanje fondovima usmjerenih na pojednostavljenje procedura i fleksibilnije programiranje, koje bi trebalo odgovoriti na nove izazove.

Dosad je potpisano devenaest sporazuma o partnerstvu između država članica i Komisije. Grčka je prva zemlja koja je predstavila i usvojila ovaj dokument, i to već u srpnju 2021. Izdvojena sredstva, vrijednosti preko 21 milijarde eura, bit će usmjerena na suzbijanje regionalnih nejednakosti te na provođenje glavnih prioriteta EU, poput zelene i digitalne tranzicije, poticanje gospodarskog razvoja, itd. Godinu dana kasnije, još četiri države jugoistočne Europe članice EU usvojile su sporazume o partnerstvu. Prva je to učinila Bugarska, za koju je izdvojeno 11 milijardi eura, a potom, svega dva dana kasnije, i Cipar, čiji dokument definira operativni program i četiri Interreg projekta vrijednosti oko jedne milijarde eura.

Italija je formalizirala svoj sporazum 22. srpnja ove godine i trebala bi dobiti 42,7 milijarde eura za smanjenje ekonomskih, socijalnih i teritorijanih nejednakosti među svojim regijama. Sporazum obuhvaća 49 nacionalnih i regionalnih programa i 19 Interreg projekata. Prema riječima povjerenice Europske komisije za koheziju i reforme Elise Ferreire, Italija će do 2027. dobiti “dosad neviđenu količinu sredstava” koja bi trebala doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, kompetitivnosti i gospodarskom razvoju.

Rumunjska je osamnaesta zemlja koja je usvojila sporazum o partnerstvu – koji obuhvaća 17 nacionalnih i regionalnih programa – i dobit će 31,5 milijardi eura iz strukturnih fondova. Hrvatska je to učinila 24. kolovoza i imat će na raspolaganju 9 milijardi eura za kohezijske politike. Slovenija i Malta još uvijek nisu predstavile svoje sporazume o partnerstvu, kao ni ostale dokumente za programiranje strukturnih fondova. Europska komisija predviđa da će okončati usvajanje ovih dokumenata do kraja 2022.

 

Ovaj materijal je nastao u sklopu projekta “Work4Future“ koji je sufinanciran sredstvima Evropske unije (EU). EU ni na koji način nije odgovorna za informacije i stavove izražene u okviru projekta. Sadržaji su isključiva odgovornost OBC Transeuropa. Posjetite stranicu  Work4Future


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy

blog comments powered by