Articles by Vukašin Obradović

Čije je Kosovo

13.01.2021. -  Vukašin Obradović Beograd

Isfabrikovana polemika između vladike Grigorija i akademika Kostića otvorila je mnogo ozbiljnije pitanje, ono o tome da li je uopšte moguć dijalog unutar Srbije o budućem statusu Kosova. Očigledno je da ne samo da nije prijatno, već postaje i opasno ukoliko se odstupi makar za stopu od tvrdnje da je “Kosovo srpsko”

Srbija: novi pritisci na nezavisne medije

05.04.2019. -  Vukašin Obradović Beograd

Vlast u Beogradu je uspostavlila razradjen sistem pritisaka na medije u kome učestvuju različiti akteri, od opskurnih portala do mejnstrim medija i vodećih državnih funkcionera, pri čemu svako obavlja svoj deo "posla". To se jasno videlo na primeru pretnji novinskoj agenciji Beta