Scheda Cipro

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. EU je Cipru dodijelila nešto više od 400 milijuna eura za projekte vezane uz regionalni i socijalni razvoj. Prikaz najvažnijih podataka

24.01.2022. -  Ornaldo GjergjiGianluca De Feo

U razdoblju od 2014. do 2020. godine Europska unija je Cipru stavila na raspolaganje nešto više od 400 milijuna eura u sklopu europske kohezijske politike koja je usmjerena na poticanje ujednačenog i održivog teritorijalnog razvoja unutar EU radi smanjenja nejednakosti među različitim europskim regijama.

Gotovo trećina ukupnog proračuna Europske unije usmjerena je na kohezijsku politiku, tako da je u financijskom razdoblju 2014. - 2020. u tu svrhu izdvojeno 351,8 milijardi eura za sve države članice (tada 28). Ovim sredstvima financirane su stotine tisuća projekata diljem Europe, koji su realizirani u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj ( EFRR ), Europskog socijalnog fonda ( ESF ), Kohezijskog fonda ( KF ) i Inicijative za zapošljavanje mladih ( YEI ).

Dodatna sredstva su osigurana kroz Interreg programe usmjerene na poticanje suradnje među regijama koje pripadaju različitim državama. Posebni nacionalni i regionalni operativni programi definiraju prioritete i aktivnosti na koje se usmjeravaju dostupna sredstva. Iznos sredstava dobivenih u sklopu kohezijske politike zavisi od stupnja razvoja pojedinih regija dotične regije: slabije razvijene regije (u kojima je BDP po stanovniku niži od 75 posto EU prosjeka) dobivaju više sredstava od razvijenih regija i onih u tranziciji. Cipar (koji nije podijeljen na teritorijalne jedinice, već predstavlja jedinstvenu regiju) spada u takozvane regije u tranziciji gdje je razina BDP-a po stanovniku iznad 75 posto EU prosjeka.

Prioriteti kohezijske politike na Cipru

Cipar je najveći dio dobivenih sredstava usmjerio na poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, uloživši znatna sredstva i u razvoj niskougljičnog gospodarstva te u stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

La priorità tematica a cui Cipro ha destinato la maggioranza dei fondi di coesione è stato l’aumento della competitività delle piccole e medie imprese. Anche il sostegno della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e l’occupazione sostenibile e di qualità hanno ricevuto risorse considerevoli.

Svi projekti u koje je Cipar uložio kohezijska sredstva sastavni su dio dva velika operativna programa: “Competitiveness and sustainable development“ i “Employment, Human Resources and Social Cohesion". Cilj prvog navedenog programa je poticanje konkurentnosti te inkluzivnog i održivog razvoja stvaranjem novih radnih mjesta i stimuliranjem malih i srednjih poduzeća da postanu konkurentnija i u većoj mjeri okrenuta inovacijama. Drugi projekt teži povećanju stope zaposlenosti kroz poticanje programa za stjecanje novih vještina te promoviranju socijalne inkluzije i modernizacije javne uprave.

Sposobnost apsorpcije EU sredstava

Ovi podaci odnose se samo na kohezisjka sredstva koja su zaista dodijeljena Cipru u razdoblju od 2014. do 2020. To je, međutim, samo dio sredstava koji je EU provobitno bila namijenila ovoj državi: Cipar, poput drugih zemalja, ne uspijeva uvijek iskoristiti sva sredstva koja su mu stavljena na raspolaganje, često upravo zbog manjka sposobnosti osmišljavanja i upravljanja odobrenim projektima.

Sposobnost apsorpcije EU sredstava ovisi i o tematskom području. Cipar je najbolje iskoristio sredstva namijenjena poticanju održivog i kvalitetnog zapošljavanja (dvije trećine ukupnih sredstava), dok je za zaštitu okoliša iskorišteno manje od jedne trećine raspoloživih sredstava, a za razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija tek nešto više od četvrtine.

Podaci

U donjoj tabeli vam donosimo detaljnije podatke – po prioritetnim područjima i izvorima financiranja – o kohezijskim projektima provedenim na Cipru u razdoblju 2014. – 2020.