ita eng bhs
Projects

Work4Future

Kohezijska politika je jedan od glavnih instrumenata Evropske unije za promoviranje ekonomskog rasta i ujednačavanje stupnja razvoja svih teritorija koji pripadaju EU, posebno stimulirajući najnerazvijenije i najsiromašnije regije. Sredstva namijenjena kohezijskoj politici predstavljaju skoro trećinu ukupnog budžeta EU (392 milijarde eura za razdoblje 2021-2027.).

Teritoriji u koje se ova sredstva ulažu često su veoma krkhi, ali to ne znači da ne obiluju mogućnostima. Naprotiv. Zahvaljujući projektu Work4Future imaćemo priliku, koristeći pristup odozdo prema gore, istražiti i ispričati ove teritorije i izazove s kojima se suočavaju u svim zemljama jugoistočne Evrope koje su članice Evropske unije, od slovenačkih dolina do grčkih ostrva, osvrćući se posebno na utjecaj kohezijske politike na mogućnosti zaposlenja.

U okviru projekta Work for Future OBC Transeuropa sarađuje sa Il Sole 24 Ore i ISSiRFA/CNR