Dah Dunava

ita eng bhs
15 decembar 2021

Predviđa se da će u slivu Dunava klimatske promjene dovesti do povećanja rizika od poplava, naročito u nekadašnjim poplavnim ravnicama, koje su isušene i odsječene od rijeke radi obezbijeđivanja novih površina za naseljavanje ljudi i poljoprivredu. Jedan Interreg projekat predlaže obnovu jednog dijela dunavskih poplavnih ravnica

Više informacija:

Posjetite stranicu Interreg projekta DANUBE FLOODPLAIN

Pogledajte interaktivnu mapu o poplavnim ravnicama

Posjetite stranicu Work4Future