Articles by Risto Karajkov

Lažni mit održivog razvoja

24.07.2012. -  Risto Karajkov

Analiza održivosti jednog projekata osnovni je preduslov u zahtjevima za njihovo finansiranje. Zašto je za donatore taj podatak toliko važan? I prije svega, jesmo li sigurni da je uvijek neophodan? Jedan komentar