Articles by Paola Rosà

Novinari u Evropi, jedan napad dnevno

18.08.2020. -  Paola Rosà

Podaci prikupljeni tokom prva četiri meseca monitoringa koji sprovodi konzorcijum MFRR potvrđuju zabrinjavajuću sliku po pitanju sigurnosti novinara i stanja slobode medija, kako u državama članicama EU tako i u državama kandidatima, poput Srbije i Turske