Articles by Maja Sahadžić

Ustavna kriza u Bosni i Hercegovini: Ovog puta je drugačije?

23.12.2021. -  Maja Sahadžić

Politički lideri triju etničkih skupina grade svoje dnevne političke narative s jedne strane oko zahtjeva za autonomijom, s druge oko centralizirajućih instanci. Teško je predvidjeti kako će se završiti najnovije poglavlje sage o nezavisnosti Republike Srpske