Articles by Francesco Palermo

Bosna i Hercegovina: Je li učešće moguće rješenje ustavne zagonetke?

16.12.2021. -  Francesco Palermo

Ustavi iz 25 zemalja svijeta uključili su participativne procese za vlastite izmjene, a i ugovore EU nakon Lisabona sada treba reformisati putem participativnog procesa