Articles by Francesco Gradari

Kosovsko sakriveno nasilje

05.09.2011. -  Francesco Gradari

Kosovska policija registruje preko 1,000 zvanično prijavljenih slučajeva nasilja u porodici godišnje, a žene čine četiri od pet žrtava nasilja. Sa druge strane, zvanična statistika je samo vrh ledenog brijega - tek mali broj žena ima hrabrosti da prijavi agresore