Articles by Federico Caruso

Nije riječ samo o aplikacijama: privatnost i osobni podaci na zapadnom Balkanu za vrijeme koronavirusa

19.05.2020. -  Federico Caruso

Mjere usvojene od strane pojedinih zemalja radi suzbijanja pandemije koronavirusa izazvale su zabrinutost udruga i stručnjaka koji se bave zaštitom privatnosti i digitalnim pravima. Vanredne mjere koje odstupaju od uobičajenih nacionalnih regulativa prijete da se pretvore u instrumente masovnog nadzora