Articles by Dejan Georgievski

Makedonija: nasilje kod kuće

31.01.2011. -  Dejan Georgievski Skopje

Nasilje u porodici je relativno široko rasprostranjena pojava u Makedoniji. Prema NVO organizacijama koje rade na ovom problemu, uzroci su uglavnom posljedica društva koje je još uvijek vrlo patrijarhalno