Articles by Bojan Vlaški

BiH: Kako organizovati teritorijalnu zastupljenost i djelotvornost

14.01.2022. -  Bojan Vlaški

Kako učiniti efikasnijim federalni sistem u Bosni i Hercegovini? Nekoliko ideja koje predlaže Bojan Vlaški, docent na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, doprinose debati koju smo otvorili o reformama u BiH