KINOATELJE
www.kinoatelje.it
Deluje v Italiji in Sloveniji kot večnamensko jedro za medkulturne in čezmejne projekte. Združuje prireditveno in dokumentacijsko dejavnost, raziskovanje in založnistvo, video in filmsko produkcijo.

Filmografija

2007 - PREHAJANJA - PASSAGGI, r./sc. Anja Medved; dokumentarni film, 25'
1963-2006 - L'UOMO DI STREGNA - ČLOVEK IZ SREDNJEGA, r./sc. Paolo Rojatti, igrani dokumentarni film , 46'
2006 - SEŠIVALNICA SPOMINA / RICUCITURE DI MEMORIE, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 47'
2006 - PROTI TOKU, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 40'
2006 - IZ ZEMLJE V SLIKO, r./sc. Anja Medved; dokumentarni film, 27'
2005 - MOJI MATERI / A MIA MADRE, r./sc. Gregor Božič; kratki igrani film (koprodukcija), 13'
2004 - ET(h)NOS. Anche noi / Tudi mi, r. Boris Palčič; dokumentarni film, 38'
2004 - MESTO NA TRAVNIKU. Videoesej o Novi Gorici, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 65'
2003 - STARMI CAJT, r./sc. Alvaro Petricig, dokumentarni film (distribucija), 28'
2004 - HIŠA NA MEJI, r./sc. Martina Kafol, dokumentarna drama (koprodukcija), 48'
2003 - SOL IN PESEK, r./sc. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni portret, 19'
2002 - MOJA MEJA / IL MIO CONFINE, r. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni film (koprodukcija), 50' · Najboljši dokumentarni film 2003 na festivalu Valdarno Cinema Fedic
2002 - PASSERANNO ANCHE STANOTTE (Prešli bodo tudi to noč), r. Matteo Oleotto; kratki igrani film (koprodukcija), 7'
2001 - NORA GREGOR. La regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 23'
2000 - BEAUTIFUL KREPLJE, r. Dario Frandolič; kratki igrani film (koprodukcija), 27'
1999/2000 - NISO LETELE PTICE / NON VOLAVANO UCCELLI, r./sc. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni film, 43'
1998 - CVETOČA BRDA, r./sc. Nadja Velušček, dokumentarni film (izvršna produkcija), 27'
1992 - SEJEM PRIPADNOSTI / LA FIERA DELLE IDENTITÀ, r./sc. Daniel Jarc; dokumetarna drama (koprodukcija), 27'
1989 - ZAMEJCI, r./sc. Andrej Mlakar; dokumentarni film (koprodukcija), 50'

Bibliografija

- Alberto Pesce, SCHERMI SLOVENI A GORIZIA. Block notes di uno spettatore 1981 - 2000 (Slovenski ekran v Gorici. Gledalčeve beležke 1981 - 2000), Gorica, 2006
- Igor Devetak (uredil), NORA GREGOR. L'imperfezione della bellezza (Nora Gregor. Nepopolnost lepote), Gorica, 2005
- Paolo Caneppele, LA REPUBBLICA DEI SOGNI. Bruno Schulz, Cinema e Arti Figurative (Sanjska država. Bruno Schulz, film in likovne umetnosti), Gorica, 2004
- Elio Vittorini, MOJA VOJNA, Gorica, 2001
- Elio Vittorini, LA MIA GUERRA (Moja vojna), Gorica, 2001
- Sandro Scandolara, NOSTRO CINE QUOTIDIANO (Film naš vsakdanji), Gorica, 2001
- Igor Devetak, Sandro Scandolara (uredila), NORA GREGOR. Una città dimenticata Pozabljeno mesto Eine vergessene Stadt, Gorica, 1999
- Igor Devetak, Aleš Doktorič, Nadja Velušček (uredili), ZAKAJ NE BI POČAKALI JUTRA? / PERCHÉ NON ASPETTIAMO L'ALBA?, Gorica, 1997
- Aleš Doktorič, Nadja Velušček (uredila), FILM PETIH SLOVENIJ / IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE, Gorica, 1995

26/03/2008 -  Anonymous User

KINOATELJE
www.kinoatelje.it
Deluje v Italiji in Sloveniji kot večnamensko jedro za medkulturne in čezmejne projekte. Združuje prireditveno in dokumentacijsko dejavnost, raziskovanje in založnistvo, video in filmsko produkcijo.

Filmografija

2007 - PREHAJANJA - PASSAGGI, r./sc. Anja Medved; dokumentarni film, 25'
1963-2006 - L'UOMO DI STREGNA - ČLOVEK IZ SREDNJEGA, r./sc. Paolo Rojatti, igrani dokumentarni film , 46'
2006 - SEŠIVALNICA SPOMINA / RICUCITURE DI MEMORIE, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 47'
2006 - PROTI TOKU, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 40'
2006 - IZ ZEMLJE V SLIKO, r./sc. Anja Medved; dokumentarni film, 27'
2005 - MOJI MATERI / A MIA MADRE, r./sc. Gregor Božič; kratki igrani film (koprodukcija), 13'
2004 - ET(h)NOS. Anche noi / Tudi mi, r. Boris Palčič; dokumentarni film, 38'
2004 - MESTO NA TRAVNIKU. Videoesej o Novi Gorici, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 65'
2003 - STARMI CAJT, r./sc. Alvaro Petricig, dokumentarni film (distribucija), 28'
2004 - HIŠA NA MEJI, r./sc. Martina Kafol, dokumentarna drama (koprodukcija), 48'
2003 - SOL IN PESEK, r./sc. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni portret, 19'
2002 - MOJA MEJA / IL MIO CONFINE, r. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni film (koprodukcija), 50' · Najboljši dokumentarni film 2003 na festivalu Valdarno Cinema Fedic
2002 - PASSERANNO ANCHE STANOTTE (Prešli bodo tudi to noč), r. Matteo Oleotto; kratki igrani film (koprodukcija), 7'
2001 - NORA GREGOR. La regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel, r./sc. Anja Medved, Nadja Velušček; dokumentarni film, 23'
2000 - BEAUTIFUL KREPLJE, r. Dario Frandolič; kratki igrani film (koprodukcija), 27'
1999/2000 - NISO LETELE PTICE / NON VOLAVANO UCCELLI, r./sc. Nadja Velušček, Anja Medved; dokumentarni film, 43'
1998 - CVETOČA BRDA, r./sc. Nadja Velušček, dokumentarni film (izvršna produkcija), 27'
1992 - SEJEM PRIPADNOSTI / LA FIERA DELLE IDENTITÀ, r./sc. Daniel Jarc; dokumetarna drama (koprodukcija), 27'
1989 - ZAMEJCI, r./sc. Andrej Mlakar; dokumentarni film (koprodukcija), 50'

Bibliografija

- Alberto Pesce, SCHERMI SLOVENI A GORIZIA. Block notes di uno spettatore 1981 - 2000 (Slovenski ekran v Gorici. Gledalčeve beležke 1981 - 2000), Gorica, 2006
- Igor Devetak (uredil), NORA GREGOR. L'imperfezione della bellezza (Nora Gregor. Nepopolnost lepote), Gorica, 2005
- Paolo Caneppele, LA REPUBBLICA DEI SOGNI. Bruno Schulz, Cinema e Arti Figurative (Sanjska država. Bruno Schulz, film in likovne umetnosti), Gorica, 2004
- Elio Vittorini, MOJA VOJNA, Gorica, 2001
- Elio Vittorini, LA MIA GUERRA (Moja vojna), Gorica, 2001
- Sandro Scandolara, NOSTRO CINE QUOTIDIANO (Film naš vsakdanji), Gorica, 2001
- Igor Devetak, Sandro Scandolara (uredila), NORA GREGOR. Una città dimenticata Pozabljeno mesto Eine vergessene Stadt, Gorica, 1999
- Igor Devetak, Aleš Doktorič, Nadja Velušček (uredili), ZAKAJ NE BI POČAKALI JUTRA? / PERCHÉ NON ASPETTIAMO L'ALBA?, Gorica, 1997
- Aleš Doktorič, Nadja Velušček (uredila), FILM PETIH SLOVENIJ / IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE, Gorica, 1995


Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!