EDITARE A MANO IL CONTENUTO HTML

Po dolgih letih molka o dogodkih, ki so jih doživljali prebivalci na meji med Italijo in Jugoslavijo pred in po drugi svetovni vojni, je leta 2004 italijanski parlament z zakonom uvedel "Dan spomina" (proslavljamo ga 10. februarja). Umorov tisočin civilistov, predvsem italijanske narodnosti, ki so jih zakrivili jugoslovanski partizani septembra 1943 in maja 1945, znanih z imenom "fojbe", ter izseljevanja italijanskega prebivalstva iz julijsko-dalmatinskega območja med in po drugi svetovni vojni se danes spominjamo z uradnimi slavnostmi in specifičnimi šolskimi dejavnostmi.

Dan spomina, ki nudi priložnost, da na skupen način na novo predelamo preteklost, se je tako na državni kot na evropski ravni prelevil v problematičen praznik. Politično-diplomatski incident med italijanskim in hrvaškim predsednikom na dan tega spominskega slavja februarja 2007 jasno kaže na težave, do katerih prihaja pri oblikovanju skupnega pripovedovanja o tragedijah, ki so potekale ob tej meji.

Prvi poskus skupne zgodovinske poglobitve, kot na primer tisti, ki je izhajal iz dela Mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ustanovljene leta 1993, je zašel v pozabo. Javna debata se namreč navadno nadaljuje ob popolnem neupoštevanju zgodovinopisja, ki je priplavalo na površje skozi čas, poleg tega pa vedno pogrešamo postavitev teh dramatičnih dogodkov v širši kontekst sodobne evropske zgodovine.
Promocija skupnega spomina o dramatičnih dogodkih, do katerih je prišlo na bivši italijansko-jugoslovanski meji, pomeni vzpostavljanje skupnega kulturnega in političnega prostora z novimi in bodočimi državami članicami EU: srž tega prostora predstavlja skupnost evropskih državljanov, iz katere ni nihče izključen in je pripravljena na vzajemno transnacionalno prihodnost.

S projektom AestOvest si Osservatorio sui Balcani prizadeva za širjenje bogatega materiala, ki so ga v teh letih zbrala združenja, mediji in institucije na temo meje med Italijo in Slovenijo in raznolike istrske stvarnosti. Gre za niz dokumentarnih filmov, učnih poti, razstav, knjig, poglobljenih študij in audio intervjujev. Vse to bo izšlo v specifični sekciji spletnega portala z intervjuji, članki in reportažami naše redakcije in dopisnikov Observatorija.

Junija 2008 bomo predstavili multimedialni DVD Aestovest, namenjen študentom italijanskih srednjih šol, s katerim bodo lahko spoznali zgodovino, kraje spomina in trenutni položaj na teh mejah. V šolskem letu 2008-2009 bo na razpolago tudi na spletu in mogoče ga bo prenesti iz našega portala.

Projekt smo izvedli s podporo programa "Evropa za državljane" Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske unije.

15/04/2008 -  Anonymous User

EDITARE A MANO IL CONTENUTO HTML

Po dolgih letih molka o dogodkih, ki so jih doživljali prebivalci na meji med Italijo in Jugoslavijo pred in po drugi svetovni vojni, je leta 2004 italijanski parlament z zakonom uvedel "Dan spomina" (proslavljamo ga 10. februarja). Umorov tisočin civilistov, predvsem italijanske narodnosti, ki so jih zakrivili jugoslovanski partizani septembra 1943 in maja 1945, znanih z imenom "fojbe", ter izseljevanja italijanskega prebivalstva iz julijsko-dalmatinskega območja med in po drugi svetovni vojni se danes spominjamo z uradnimi slavnostmi in specifičnimi šolskimi dejavnostmi.

Dan spomina, ki nudi priložnost, da na skupen način na novo predelamo preteklost, se je tako na državni kot na evropski ravni prelevil v problematičen praznik. Politično-diplomatski incident med italijanskim in hrvaškim predsednikom na dan tega spominskega slavja februarja 2007 jasno kaže na težave, do katerih prihaja pri oblikovanju skupnega pripovedovanja o tragedijah, ki so potekale ob tej meji.

Prvi poskus skupne zgodovinske poglobitve, kot na primer tisti, ki je izhajal iz dela Mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ustanovljene leta 1993, je zašel v pozabo. Javna debata se namreč navadno nadaljuje ob popolnem neupoštevanju zgodovinopisja, ki je priplavalo na površje skozi čas, poleg tega pa vedno pogrešamo postavitev teh dramatičnih dogodkov v širši kontekst sodobne evropske zgodovine.
Promocija skupnega spomina o dramatičnih dogodkih, do katerih je prišlo na bivši italijansko-jugoslovanski meji, pomeni vzpostavljanje skupnega kulturnega in političnega prostora z novimi in bodočimi državami članicami EU: srž tega prostora predstavlja skupnost evropskih državljanov, iz katere ni nihče izključen in je pripravljena na vzajemno transnacionalno prihodnost.

S projektom AestOvest si Osservatorio sui Balcani prizadeva za širjenje bogatega materiala, ki so ga v teh letih zbrala združenja, mediji in institucije na temo meje med Italijo in Slovenijo in raznolike istrske stvarnosti. Gre za niz dokumentarnih filmov, učnih poti, razstav, knjig, poglobljenih študij in audio intervjujev. Vse to bo izšlo v specifični sekciji spletnega portala z intervjuji, članki in reportažami naše redakcije in dopisnikov Observatorija.

Junija 2008 bomo predstavili multimedialni DVD Aestovest, namenjen študentom italijanskih srednjih šol, s katerim bodo lahko spoznali zgodovino, kraje spomina in trenutni položaj na teh mejah. V šolskem letu 2008-2009 bo na razpolago tudi na spletu in mogoče ga bo prenesti iz našega portala.

Projekt smo izvedli s podporo programa "Evropa za državljane" Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske unije.


Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!